Työttömien määrä laski Kotkassa ja kasvoi Haminassa

Joulukuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli työttömiä työnhakijoita prosentin verran vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä.

Sari Tauru

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa.
Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa.

Kaakkois-Suomessa oli joulukuun lopussa 16 918 työtöntä työnhakijaa, mikä on 175 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 814. Määrä laski 395 henkilön verran edellisvuoden joulukuuhun verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 12,5 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä laski viidellä prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 637, mikä vastaa 9,7 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Työttömyys väheni eniten Kotkassa

Kaakkois-Suomen kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Virolahdella, Imatralla, Luumäellä, Ruokolahdella ja Savitaipaleella.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 5,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kotkan ja Haminan, Lappeenrannan ja Kouvolan seuduilla. Yli 50-vuotiaita puolestaan oli työttömänä 6 804 henkilöä, 0,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa joulukuun lopussa 3 540, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka ja Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Uusia työpaikkoja eniten kiinteistönhuollossa

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi toisella asteella ja erikoisammattikoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 5,9 prosentin verran. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 23 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi. Työttömien määrä kasvoi johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun aikana avoinna 1 666 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 6,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi selvästi eniten Kotkan seudulla.

Uusista avoimista työpaikoista 84 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kiinteistöhuollon työntekijöille, rakennussähköasentajille, toimisto- ja laitossiivoojille, mainosten jakajille sekä rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille.