Haminan palveluverkkoselvityksessä esitetään kahden koulun nopeaa kuoppaamista

Kannusjärven ja Metsäkylän koulut ovat sulku-uhan alla. Selvityksen valmistellut työryhmä oli erimielinen lakkautusesityksistä.

Kimmo Seppälä

Metsäkylän koulua uhkaa lopettaminen, mikäli palveluverkkoselvitys saa Haminan kaupunginvaltuuston hyväksynnän.
Metsäkylän koulua uhkaa lopettaminen, mikäli palveluverkkoselvitys saa Haminan kaupunginvaltuuston hyväksynnän.


Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen taival päättyy, mikäli Haminan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuoreen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotukset saavat Haminan kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Molemmat koulut esitetään suljettaviksi kuluvan vuoden elokuun alussa.
Kannusjärven koulun oppilaat esitetään siirrettäväksi Pyhällön kouluun ja Metsäkylän koulun oppilaat Vehkalahden kouluun.

Liian vähän oppilaita

Molemmat koulut ovat olleet liipasimella kaupunginvaltuuston aikaisemman linjauksen johdosta. Valtuusto on päättänyt, että koulujen oppilasmäärien jäädessä kolmena peräkkäisenä vuonna alle 40 oppilaan, ne tulee sulkea. Tällä perusteella molemmat koulut olisi lakkautettava.

Kimmo Seppälä

Kannusjärven koulu on toinen, joka tulisi selvityksen mukaan sulkea jo elokuun alussa.
Kannusjärven koulu on toinen, joka tulisi selvityksen mukaan sulkea jo elokuun alussa.


Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen pelastamiseksi niihin on kaavailtu teknologiaperusteista etäopetuskokeilua. Ratkaisut kokeilusta on jätetty odottamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä palveluverkkoselvityksestä.

Kahta ei enää remontoida

Poitsilan koululle selvitys lupaa jatkoaikaa, sillä koulu oli aikaisemmin suunniteltu lakkautettavan yhtenäiskoulun valmistuttua kuluvan vuoden lopulla. Uusi esitys on, että koulun toiminta jatkuu, kunnes uusi koulurakennus rakennetaan Haminan läntiseen osaan. Poitsilan koulua ei kuitenkaan enää tulevaisuudessa tulisi peruskorjata. Samaten peruskorjaamatta jätettäväksi esitetään myös Uuden-Summan koulua. Myös se jäisi odottamaan Poitsilan koulun tavoin uutta koulua läntiseen Haminaan.


Sisäilmaongelmista kärsinyt ja isoja korjauksia kokenut Neuvottoman koulu tulee selvityksen mukaan säilyttää toistaiseksi. Husulan koulun sisäilmaongelmat selvitys ratkaisee esittämällä uuden koulun rakentamista niin, että nykyisen rakennuksen terveet tilat hyödynnetään.

Kurkitiestä voisi luopua

Varhaiskasvatuksen osalta selvityksessä esitettään muun muassa, että päivähoitopaikkojen kysynnän laskiessa Poitsilan ja Ruissalon alueella luovutaan Kurkitien päiväkodista ja keskitetään sen toiminta Ruissaloon.

Kannusjärven päiväkoti ja esiopetus tulee selvityksen mukaan lopettaa samalla kuin koulukin.

Työryhmä erimielinen lakkautuksista

Palveluverkkoselvityksen on valmistellut kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostettu työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Nina Peltonen (sd.).

Palveluverkkoselvityksessä todetaan, että työryhmä ei ollut yksimielinen Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen lakkautusesityksistä. Selvityksessä ei tarkenneta, miten mielipiteet lakkautuksista hajosivat.

Tiettävästi molempien koulujen lakkautuksen kannalle asettuivat demarien, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmäjohtajat. Esitystä vastaan olivat keskustan, perussuomalaisten ja vihreiden ryhmäjohtajat.

Selvitystä esitellään

Kuulemistilaisuudet koulujen lakkauttamisesitystä koskien pidetään 7.3.2018 klo 18.00 Metsäkylän koululla ja 8.3.2018 klo 18.00 Kannusjärven koululla.

Yleinen keskustelutilaisuus palveluverkosta on Wanhalla Työskillä tiistaina 20.3.2018 klo 18.00.