Kuluttajat pelkäävät hinnankorotuksia ja vaativat Kotka-Haminan linja-autoliikenteen turvaamista

Nuutti Nissinen

Kaakonkulman Kuluttajat ry vaatii Kotka-Haminan ja Helsingin välisen linja-autoliikenteen turvaamista.

Kaakonkulman Kuluttajat ry on huolissaan Kotka-Haminan seudun ja Helsingin välisen linja-autoliikenteen tulevaisuudesta.

Pohjolan Liikenne ilmoitti lokakuussa suunnittelevansa luopumista kaukoliikenteestä. Kotkan ja Helsingin välillä tämä tarkoittaa tarjonnan supistumista noin kolmanneksella, 23 yksisuuntaista arkivuoroa vähenee 15:een arkivuoroon. Helsingin ja Haminan välillä on suoria vuoroja arkipäivisin viisi eikä Pohjolan Liikenne aja näistä yhtään.

Yhdistyksen mielestä näin merkittävä liikenteen supistaminen vähentää kuluttajien vaihtoehtoja ja johtaa kohtuuttoman pitkiin vuoroväleihin. Merkittävän liikennöitsijän poistuminen myös vähentää huomattavasti kilpailua ja voi johtaa matkalippujen hintojen nousuun.

Kaakonkulman Kuluttajat vetoaa muihin yhtiöihin, että nämä ryhtyisivät ajamaan Pohjolan Liikenteen luovuttamia vuoroja. Jos kaupallista tarjontaa ei riittävästi synny, haluaa yhdistys ely-keskusten ostavan liikennettä. Samalla tulee katsoa, että aikataulut toimivat Helsingin ja Haminan välillä jouhevasti.