Haminan taloudessa näkyy valoa

Haminan talouden kehitys on kääntynyt aikaisempaa parempaan suuntaan. Haminan kaupunginhallituksen maanantaina hyväksymän tammi-heinäkuun osavuosikatsauksen mukaan kaupunki on pystynyt supistamaan toimintakulujaan lähes 2,6 miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Summa muodostuu lähes kokonaan henkilöstökustannuksista, joihin ovat vaikuttaneet Kiky-sopimus ja kaupungin henkilöstömäärään kohdistama säästöohjelma. Vakituisen henkilöstön määrä on vuoden alusta vähentynyt 15 henkilötyövuodella, mutta asetettu pitkäntähtäimen tavoite 50 henkilötyövuoden vähentymisestä ei kuitenkaan vielä ole toteutunut.

Samaan aikaan toimintakulujen supistumisen kanssa kaupungin toimintatuotot ovat lisääntyneet ja ne ovat lähes 1,5 miljoonaa euroa viime vuotta paremmat. Toimintatuottojen kasvuun on vaikuttanut merkittävästi keväällä solmittu maankäyttösopimus Googlen kanssa.

Toimintakulujen pienentymisen ja tuottojen kasvun johdosta kaupungin toimintakatteen alijäämä pienenee 4,0 miljoonaa euroa viime vuodesta. Haminan maksuvalmius on vahvistunut, joten kuluvalle vuodelle varattua pitkäaikaista lainanottoa voidaan vähentää miljoonan euron verran.

Kunnallisverotulojen heikko kehitys Haminassa on jatkunut, sillä niissä on laskua lähes kolme prosenttia. Sen sijaan yhteisöverotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja myös kiinteistöverot ylittävät budjetoidun, joten osavuosikatsauksessa on verotuloja korotettu 0,5 miljoonalla eurolla.

Haminan tuloksen arvioidaan osavuosikatsauksessa nousevan 0,5 miljoonaan euroon ennen tilinpäätössiirtoja.

Huolimatta kaupungin odotettua paremmista talousnäkymistä, osavuosikatsauksen valmistellut konsernipalvelujohtaja Kirsi Hämäläinen muistuttaa, että tulosalueittain tarkasteltuna tilanne on toinen. Sote-muutokseen valmistauduttaessa menokasvun hillitseminen on Hämäläisen mukaan erityisen tärkeää kaikilla toimialoilla, mutta etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

ANTTI-JUSSI LARVIO

Uusimmat uutiset