Hamina hyväksyy leasingin osakekaupan rahoituksessa

Haminan kaupunki hyväksyy omalta osaltaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n muuttuneen suunnitelman Kotkalta ostettavien KSOY:n osakkeiden rahoittamiseksi. Osakkeiden myynnin korvaamiseksi KSOY toteuttaa järjestelyn, jossa yhtiön omistama Kymenlaakson Sähköverkko myy osan sen liiketoimintaan kuuluvasta omaisuudesta ulkopuoliselle rahoittajalle ja vuokraa sen takaisin. Haminan kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtaja Hannu Muhosen maanantaina allekirjoittamaan kaupungin puolesta järjestelyn edellyttämät asiakirjat.

Leasing-järjestelyn eduiksi tytäryhtiön osakkeiden myyntiin verrattuna on KSOY:n selvityksessä todettu muun muassa maussa, että KSOY:n kuntaomistajilla säilyy täysi määräysvalta Kymenlaakson Sähköverkkoon. Samaten osinkotuloutus verkkoyhtiöstä tulee kokonaisuudessaan emoyhtiölle ja sitä kautta kuntaomistajille.

Kotkan kaupunki haluaa myydä omistamansa KSOY:n osakkeet saadakseen varoja taloutensa kohentamiseen. Osakkeistaan Kotka on saamassa reilut 70 miljoonaa euroa.

Uusi järjestely on parhaillaan käsittelyssä KSOY:n omistajakunnissa.

Antti-Jussi Larvio

Antti-Jussi Larvio