Merimetson pesiä hävitettiin myös Haminassa

Ihmisen lisäksi merimetsokantaa verottaa merikotka.

Riku Lumiaro

Merimetsoyhdyskunta Turun saaristossa.
Merimetsoyhdyskunta Turun saaristossa.

Merimetso pesii entistä lähempänä asutusta Kymenlaaksossa, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Yhtenä syynä muutokseen on alkukesästä tapahtunut pesien hävittäminen Pyhtään saaristossa. Myöhemmin havaittiin, että pesiä oli rikottu myös Haminassa.

– Pyhtäällä kahdella puuttomalla luodolla oli tuhottu yhteensä noin 240 pesää ja Haminassa yhdellä luodolla noin 150-200 pesää, Syken tutkija Pekka Rusanen kertoo.

– Siinä kyllä tehtiin hallaa. Osa linnuista todennäköisesti siirtyi pesimään lähemmäs mökkirantoja metsäisille luodoille. Kymenlaaksossa ei ole ennen havaittu merimetson pesiä puissa.

Merimetso voi tehdä pesän joko maahan tai puuhun.

Syken tuoreimpien laskentojen mukaan Kotkassa havaittiin merimetson pesiä vuoden tauon jälkeen. Kaikkiaan tänä kesänä Virolahdella merimetsojen pesiä oli yhteensä 1257, Pyhtäällä 295, Kotkassa 268 ja Haminassa 76.

Rusasen mukaan kokonaisuutena Kymenlaakson merimetsokanta pieneni noin 15 prosentilla viime vuoteen verrattuna. Aiempina vuosina pesämäärien vaihtelu on ollut maakunnassa muutaman prosentin luokkaa suuntaan tai toiseen. Paikallisesti vaihtelut voivat olla suurempia.

Merikotka saalistaa pesimäluodoilla

Pyhtäällä ja Haminassa havaituista pesien hävittämisistä on tehty rikosilmoitus poliisille.

Merimetson pesinnän onnistumiseen vaikuttaa ihmisen tahattoman ja tahallisen häirinnän lisäksi merikotka, joka saalistaa pesimäluodoilla. Itäisen Suomenlahden rajavyöhykkeellä merikotkien tulkittiin aiheuttaneen tänä vuonna ainakin kolmen luodon pesintöjen epäonnistumisen jo munavaiheessa.

Merikotkan voimistuneen saalistuksen takia merimetson pesinnät painottuvat enenevässä määrin sisäsaaristoon ja metsäpesintöjen osuus kasvaa, Syke arvioi.

Porissa yksi yhdyskunta oli asettunut pienelle lintujärvelle rannikon tuntumaan. Suomessa ei ole aiemmin todettu onnistuneita sisämaapesintöjä.

Kaksi poikkeuslupaa tutkimustarkoituksiin

Pyhtäällä ja Haminassa havaituista pesien hävittämisistä on tehty rikosilmoitus poliisille. Merimetso on luonnonsuojelulaissa rauhoitettu lintu. Lajin yksilöiden tahallinen tappaminen, häiritseminen pesimäaikana ja pesien hävittäminen on kielletty. Kiellosta voidaan poiketa niin sanotulla häirintäluvalla.

Itäisellä Suomenlahdella on tällä hetkellä voimassa kaksi poikkeuslupaa. Ne on myönnetty tutkimustarkoituksiin. Toinen lupa koskee pesien laskentaa pesimäluodoilla. Toisen poikkeusluvan avulla merimetsoille voidaan laittaa satelliittilähettimiä lintujen liikkumisen seuraamiseen.

Pesien hävittämiseen, pesinnän estämiseen tai merimetsojen ampumiseen myönnettyjä lupia ei ole voimassa Kymenlaaksossa. Poikkeuslupa-asioita hoitavan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tällaisia lupahakemuksia ei myöskään ole vireillä.

Suomen rannikkoalueilla merimetsojen pesiä havaittiin tänä kesänä 25 760 kappaletta. Koko Suomenlahdella merimetsokanta on noin 8 500 pesää, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

Uusimmat uutiset