Vuosikausia vireillä ollut Vilniemen kaava on tulossa jälleen yleisön nähtäville Haminassa — Valiokunta käsittelee muutosehdotusta torstaina

kuvakaappaus esityslistan liitteestä

Vuosikausia vireillä ollut Vilniemen kaava on tulossa jälleen yleisön nähtäville Haminassa — Valiokunta käsittelee muutosehdotusta torstaina

Yli kymmenen vuotta vireillä ollut Vilniemen osayleiskaava on tulossa vuosien tauon jälkeen yleisön nähtäville Haminassa.

Pitkä tauko asian etenemisessä sekä kaavan tarkistukset ja päivitykset edellyttävät ehdotuksen asettamista jälleen esille.

Kaava ja sen nähtävillä olo on tulossa Haminan kilpailukykyvaliokunnan käsittelyyn torstaina. Kaavan laatiminen käynnistyi elokuussa 2007.

Esityslistan mukaan kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty neuvotteluihin, Natura-arvioinnin tuloksiin sekä tuoreimmasta kaavaehdotuksesta saatuun
palautteeseen perustuvia muutoksia, täydennyksiä ja päivityksiä.

Kaavan etenemistä on viivyttänyt osapuolten eriävä näkemys mitoituksen ja
rakennuspaikkojen määrissä.

Myös Natura-arviointi on puuttunut. Vaikutusten arviointiraportti Natura-alueeseen valmistui tämän vuoden tammikuussa.