Hamina haluaa ratavaihtoehdot samanarvoisina maakuntakaavaan

Haminan kaupunki ei ole tyytyväinen maakuntakaavan ratamerkintöihin.

Hamina haluaa ratavaihtoehdot samanarvoisina maakuntakaavaan

Haminan kaupunki haluaa maakuntakaavassa olevien ratamerkintöjen yhtenäistämistä, jotta kaava ei asettaisi itäratalinjauksia keskenään eriarvoiseen asemaan. Haminan kaupunginhallituksen maanantaina maakuntakaavasta antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että Koskenkylä – Koria ratayhteysvälistä maakuntakaavassa mainitaan, että merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän uuden pääradan ohjeellinen sijainti tai sen vaihtoehdot, kun taas esimerkiksi Vehkjärvi – Luumäki -yhteysvälistä maakuntakaavassa todetaan, että merkinnällä osoitetaan mahdollisia ratayhteyksiä. Kyseisen ratayhteyden sijaintiin ja toteuttamiseen liittyy kaavan mukaan niin huomattavaa epävarmuutta, ettei ohjeellisen tai vaihtoehtoisen linjauksen osoittaminen ole mahdollista.

Kaupunki ei hyväksy merkintöjen eroavuuksia. Lausunnon mukaan kaupungin kanta on, että merkinnät kyseisillä yhteysväleillä tulee olla samanlaiset, koska myös niiden selvitystausta ja -tarkkuus on sama.

Merkinnät eivät saa erota

Lausunnon mukaan Haminan näkemys on, ettei vaihtoehtoja ole tutkittu vielä riittävällä tarkkuudella, jotta eri vaihtoehtolinjaukset voitaisiin kaavaan osoittaa eritasoisina merkintöinä. Varsinkin kun kaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa nimenomaan todetaan, että raideliikenteen osalta mahdollistetaan eri vaihtoehtojen toteutuminen, sillä päätöksiä Helsingistä itään suuntautuvista yhteyksistä ei ole vielä tehty.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksista. Selvityksen valmistumisaika on keväällä 2020. Hamina painottaa lausunnossaan, että päätöksiä voidaan tehdä vasta kun selvitys on valmis. Ratayhteydet on selvitettävä yhdenvertaisesti ja niiden vaikutusten arviointi on laadittava perusteellisesti, jotta voidaan päättää mikä on valtakunnallisesti paras vaihtoehto.

Kaksi linjausta

Selvityksen kohteena on itäinen rantarata, jonka reitti on Helsinki–Porvoo–Loviisa–Kotka–Hamina–Pietari. Itäradan osalta selvitetään reittiä Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan, josta rata jatkuisi Luumäen, Lappeenrannan ja Imatran kautta Joensuuhun eli Karjala-ratana ja Savon-ratana Mikkelin ja Kuopion kautta Kajaaniin.

Kun valtakunnallinen päätös Helsingistä itään päin suuntautuvasta ratahankkeesta on tehty, ylimääräiset linjaukset poistetaan kaavasta.