Koksin laajennustyömaalla louhinnat valmiina — sairaalan perustustyöt alkavat pian

Yli 20 miljoonan euron pääurakkasopimus allekirjoitettiin torstaina. Maan päälle Koksin laajennusosa alkaa nousta maaliskuussa.

Raimo Eerola

Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosan työmaalla räjäytystöitä ei ole voitu tehdä aivan nykyisen sairaalan perusosan vieressä, jolloin on käytetty kalliokiilaamista. Räjäytystöihin on varattu kaksi ennalta sovittua kellonaikaa päivittäin.
Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosan työmaalla räjäytystöitä ei ole voitu tehdä aivan nykyisen sairaalan perusosan vieressä, jolloin on käytetty kalliokiilaamista. Räjäytystöihin on varattu kaksi ennalta sovittua kellonaikaa päivittäin.

Kymenlaakson keskussairaalan tontilla laajennusosan maanrakennustyöt ovat loppusuoralla. Pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy ottaa vastuun työmaasta 27. marraskuuta.

— Siihen mennessä pohjarakennustyöt on tehty valmiiksi, kertoo Carea-Sairaalat Oy:n projektijohtaja Kai Heiskanen.

Maanrakennustöistä on vastannut Peab Infra Oy. Työt alkoivat viime toukokuussa. Alueelta louhitaan yhteensä noin 30 000 kuutiometriä kalliota.

Maanrakennustöihin ovat kuuluneet muun muassa louhinta, sadevesijärjestelmät, salaojat ja kalliolujitukset. Kohteen perustaminen kalliolle on Heiskasen mukaan ristitöntä ja yksinkertaista.

Sairaala toimii 24/7 ja se pitää huomioida koko ajan. Sairaalan kaikkien palvelujen on toimittava rakentamisesta riippumatta. — Kai Heiskanen

Sairaala toimii vieressä koko ajan

Toisaalta laajennusosan työmaan vieressä on koko ajan toiminnassa oleva sairaala, mikä on pitänyt ottaa huomioon kaikissa työvaiheissa. Esimerkiksi räjäytyksiä on tehty ennalta sovittuina kellonaikoina kahdesti päivässä.

Liikkumiseen on pitänyt kiinnittää erityistä huomiota. Lähellä toisiaan kulkevat niin työmaaliikenne kuin ambulanssitkin.

— Sairaala toimii 24/7 ja se pitää huomioida koko ajan. Sairaalan kaikkien palvelujen on toimittava rakentamisesta riippumatta, Heiskanen toteaa.

Laajennusosa valmistuu elokuussa 2019

Elokuussa 2019 valmistuvaan laajennusosaan sijoittuvat muun muassa synnytysyksikkö, äitiyspoliklinikka, 12 leikkaussalia, päivystys ja intensiivihoidon yksikkö, johon tulee 9 tehohoitopaikkaa ja 18 valvontatason potilaspaikkaa. Päivystykseen on tulossa hoito- ja toimenpidetilat sekä 24 tarkkailupaikkaa.

Keskustelussa esillä olleet sädehoitoyksiköt eivät sijoitu nyt rakenteilla olevaan laajennusosaan vaan nykyisen sädehoitolaitteen läheisyyteen.

Työntekijöitä alueella on nyt noin 20. Enimmillään tekijöiden määrän arvioidaan nousevan ensi syksynä yli sataan.

Mahdollisimman hyvää terveydenhuollon ammattilaisille

Olennaista kohteessa on toiminnallisuus. Rakennuksena sairaala on kuin mikä tahansa muukin rakennus töiden alkuvaiheessa. Erityistä huomiota rakennusvaiheiden edetessä kiinnitetään esimerkiksi kosteudenhallintaan, pölyttömyyteen ja sähkötekniikkaan.

Varavoimakoneiden lisäksi käyttöön tulee keskeytymätön virransyöttö, jolloin laitteet toimivat lyhyissä sähkökatkoksissa tai antavat akuista virtaa tunnin ajaksi, jos varavoimakoneet eivät käynnisty.

Rakenteiden kostumisen ehkäisemiseksi rungon valmistumisen jälkeen koko rakennus huputetaan.

— Meidän tehtävänämme on luoda terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet, määrittelee Heiskanen.

Raimo Eerola

Projektijohtaja Kai Heiskanen pitää sairaalaa mielenkiintoisena 
rakennuskohteena. Tärkeintä on tehdä terveydenhuollon ammattilaisille 
mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet.
Projektijohtaja Kai Heiskanen pitää sairaalaa mielenkiintoisena rakennuskohteena. Tärkeintä on tehdä terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet.

Koksin vanha osa peruskorjataan

Laajennusosan valmistumisen jälkeen alkaa Koksin vanhan osan peruskorjaus.
Yhteensä Kymenlaakson sairaalainvestoinneille on varattu noin 215 miljoonaa euroa. Näistä 150 miljoonaa kuluu Koksin laajennusosaan ja perusosan korjaukseen.

Loput rahat käytetään Kouvolan Ratamo-keskukseen, jonka työmaalla työt Kai Heiskasen arvion mukaan aloitetaan ensi vuoden kuluessa.

— Koksin perusosan korjauksen suunnittelu etenee koko ajan ja punnitsemme eri vaihtoehtoja. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos.

Faktat: Kolme kertaa kaupungintalon suuruinen

Koksin laajennusosa valmistuu elokuussa 2019.
Pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy.
Pääurakkahinta yli 20 miljoonaa euroa.
5 kerrosta.
Kerrosala 14 465 neliömetriä
Tilavuus 86 813 kuutiometriä.
Vertailuksi: Kotkan kaupungintalon kerrosala on 8 700 neliömetriä ja tilavuus 28 400 kuutiometriä.