Laajan palvelun sote-pistettä suunnitellaan Kotkassa keskussairaalan lähistölle – Ajateltu paikka edellyttää kaavalla suojeltujen asuintalojen purkamista

Kotkan kaupunkisuunnittelu on saanut Kastek Oy:ltä hakemuksen asemakaavan muutostyön käynnistämisestä.

Raimo Eerola

Kymsote on puntaroinut, mihin laajan palvelun sote-keskus voisi Kotkassa sijoittua. Nyt Kastek Oy hakee asemakaavamuutosta keskussairaalan lähialueelle.
Kymsote on puntaroinut, mihin laajan palvelun sote-keskus voisi Kotkassa sijoittua. Nyt Kastek Oy hakee asemakaavamuutosta keskussairaalan lähialueelle.

Kotkan kaupunki alkaa hahmotella laajan palvelun sote-keskusta keskussairaalan lähialueen asemakaavaan.

Kymsoten konserniin kuuluva Kastek Oy on jättänyt kaupunkirakennelautakunnalle hakemuksen asemakaavan muutostyön käynnistämisestä. Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa tiistaina.

Kymsote on jo viime vuonna päättänyt keskittää terveysasemien toimintaa uusiin sote-keskuksiin. Sekä Kotkaan että Kouvolaan perustetaan laajan palvelun sote-keskukset, ja niiden lisäksi eri puolille maakuntaa pienempiä sote-keskuksia tai -pisteitä.

Kouvolassa laajan palvelun sote-keskus on tulossa Ratamo-sairaalakeskuksen yhteyteen. Kotkassa Kymsoten suunnittelupöydällä on ollut kolme vaihtoehtoa: uudisrakennus keskussairaalan läheisyyteen, sijoittuminen keskussairaalan vanhaan torniosaan tai Karhulan sairaalaan.

Raimo Eerola

Kaavamuutos koskee Paatelantien eteläpuolista korttelia, jossa on tätä nykyä asuintaloja.
Kaavamuutos koskee Paatelantien eteläpuolista korttelia, jossa on tätä nykyä asuintaloja.

Karhulaan jää joka tapauksessa palveluita

Nyt vaaka näyttää kallistuneen keskussairaalan lähitienoon hyväksi. Kotkan kaupunkisuunnittelulle lähettämässään hakemuksessa Kastek Oy toteaa, ettei sote-keskusta saada mahtumaan keskussairaalan nykyisiin tiloihin.

Kotkan kaupungin ja Kastek Oy:n välisissä neuvotteluissa onkin päädytty siihen, että sote-keskuksen sijoittuminen keskussairaalan lähettyville on hyvä vaihtoehto niin saavutettavuuden kuin toiminnallisuudenkin suhteen.

Asemakaavatarkasteluun otettava alue sijaitsee sairaalan päädyssä kulkevan Paatelantien eteläpuolella.

Kyseisessä korttelissa on tätä nykyä asuintaloja, jotka on kaavassa merkitty suojeltaviksi. Jotta sote-keskus voitaisiin rakentaa alueelle, pitäisi ainakin osa taloista purkaa. Kaavatarkasteluun liittyen alueesta tulee laatia rakennushistoriaselvitys.

Vaikka laajan palvelun sote-keskus sijoittuisi keskussairaalan lähistölle, siitä ei kuitenkaan tule osa keskussairaalan toimintaa. Sairaalan läheisyyden ajatellaan kuitenkin luovan synergiaetuja ja sujuvoittavan terveydenhuoltopalveluiden järjestämistä.

Keskussairaalan alueen katsotaan olevan liikenteellisesti hyvin saavutettava. Suurin osa linja-autoliikenteestä kulkee Kotkantietä pitkin ja pysähtyy sairaalan kohdalla. Kevydenliikenteen väylät ja ajotiet ovat hyvät, eikä Paimenportin junaseisakkeellekaan ole pitkä matka.

Jos laajan palvelun sote-keskus tulee keskussairaalan lähialueelle, tulisi Karhulaan pienempi sote-keskus. Kotkansaarella annettaisiin suppeampia terveyspalveluja sote-palvelupisteissä.

Raimo Eerola

Kaavatarkasteluun otettavalla alueella sijaitsevat talot on merkitty kaavassa suojeltaviksi.
Kaavatarkasteluun otettavalla alueella sijaitsevat talot on merkitty kaavassa suojeltaviksi.