Autoilijalta vaaditaan paljon päästöjen vähentämiseksi –Kymenlaaksossa jätehuollossa on saatu jo merkittävät päästövähennykset

Kotkassa Vellamon työryhmissäkin liikenteen aiheuttamat päästöt olivat etusijalla pohdittaessa keinoja hiilineutraalin Kymenlaakson aikaansaamiseksi.

Kimmo Seppälä

Kymenlaakson liiton ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen ja suunnittelija Heikki Savikko Ramboll Oy:stä keskutelivat Vellamon tiekarttatyöpajassa.
Kymenlaakson liiton ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen ja suunnittelija Heikki Savikko Ramboll Oy:stä keskutelivat Vellamon tiekarttatyöpajassa.

Tieliikenteen aiheuttamat päästöt olivat pääosassa Kymenlaakson liiton Kotkassa Vellamossa torstaina järjestämässä tiekarttatyöpajassa, jossa haettiin keinoja Kymenlaakson saamiseksi hiilineutraaliksi vuoteen 2040 mennessä.

– Päästöt ovat jo laskeneet merkittävästi muun muassa uuden teknologian myötä. Nykyisinkin tavoittein tämä laskeva trendi jatkuu, sanoo suunnittelija Heikki Savikko Ramboll Finland Oy:stä.Vuonna 1990 päästöt Kymenlaakson alueella olivat 2-3 miljoonaa tonnia. Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, kun vuosittaiset päästöt saadaan pudotettua 80 prosentilla tästä tasosta ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Savikon mukaan päästötavoitteet eroavat selvästi eri sektoreiden kuten teollisuuden, liikenteen ja maatalouden osalta.

– Esimerkiksi maatalouden päästöjen on arvioitu säilyvän Kymenlaaksossa nykyisellä tasollaan, kertoo Savikko.

Tavoitteisiin pääsemiseksi on Savikon mukaan puristettava kaikilta eri toimialoilta. Energian tuotannossa ja jätehuollossa tavoitteet ovat kovimmat.

– Jätehuollossa päästöt ovat jo tulleet merkittävästi alas. Jätehuollon osuus kokonaispäästöissä on kuitenkin varsin pieni, sanoo Savikko.

Tulevaisuudessa päästötavoitteiden saavuttamisessa erityinen osa on yksittäisellä autoilijalla. Esimerkiksi tieliikenteessä kokonaispäästöjä on vähennettävä vielä kymmenen prosenttia vuoden 2017 tasosta.

– Liikennemäärät ovat kuitenkin kasvussa, joten vaadittaviin päästötavoitteisiin pääsemiseksi yksittäisen ajoneuvon osalta tavoitteet ovat kovimmat, sanoo Savikko.

Pyhtäältä tuli hyviä viestejä

Tieliikenteen aiheuttamat päästöt nousivat esille myös Vellamon tiekarttatyöpajan työryhmissä.

– Liikenteen käyttämät polttoaineet nousivat vahvasti esille, kertoo ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen Kymenlaakson liitosta.

Karhusen mukaan suuri osa työryhmissä esille tulleista päästöjen vähentämiskeinoista on jo käytössä tai mahdollista ottaa heti käyttöön.

– Esille tuli kuitenkin ideoita, kuinka näitä jo käytössä olevia keinoja voidaan kehittää, sanoo Karhunen.

Työryhmien mukaan esimerkiksi matkaketjujen sujuvuutta on parannettava.

– Yhdyskuntarakenteessa on huomioitava, että liikkumistarvetta saadaan pienemmäksi, sanoo Karhunen.

Vellamon tiekarttatyöpajaan osallistui edustajia Kymenlaakson kunnista, kuten kaavoitushenkilökuntaa, Ely-keskuksen henkilöstöä, kehitysyhtiöiden edustajia sekä luonnonsuojelupiirin, jätehuollon ja autokoulujen edustajia.

Tällä viikolla käynnistyivät myös kuntien nuorisovaltuustoille tarkoitetut työpajat.

– Aloitimme Pyhtäältä, josta tulikin hyviä ja teräviä näkemyksiä sekä viestejä päättäjille, kertoo Karhunen.

Huhtikuussa Kymenlaakson asukkaille järjestetään kysely, jossa he saavat kertoa näkemyksensä siitä, mitkä ovat tärkeimmät ja kiireellisimmät toimenpiteet, joita alueella pitäisi tehdä ja kehittää.