Kotkalaiset ovat maakunnan innokkaimpia kevyen liikenteen kulkijoita — Jopa 34 prosenttia matkoista kuljetaan pyörällä tai kävellen

Tutkimuksen mukaan Kymenlaaksossa 61 prosenttia matkoista tehdään autolla.

Katja Juurikko

Tutkimuksessa kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus osoittautui korkeimmaksi Kotkassa.
Tutkimuksessa kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus osoittautui korkeimmaksi Kotkassa.

Kymenlaaksossa kuljetaan kaikista maakunnan matkoista 15 prosenttia kävellen ja 17 prosenttia polkupyörällä. Luvut selviävät Kymenlaakson liikkumistutkimuksesta 2019.

Koko maahan verrattuna kymenlaaksolaiset ovat innokkaampia pyöräilemään. Koko massa kuljetuista matkoista vain kahdeksan prosenttia taitetaan pyörällä ja 22 prosenttia kävellen.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus osoittautui korkeimmaksi Kotkassa (34 prosenttia) ja luku on maakunnankin tasolla 32 prosenttia.

Autolla sen sijaan liikutaan koko maan tapaisesti 61 prosentin osuudella.

Hieman yli puolet maakunnassa tehtävistä matkoista on enintään viiden kilometrin pituisia, mikä vastaa koko maan lukua. Juuri näihin matkoihin liittyy eniten potentiaalia kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamiseen.

Kunnan keskusta-alueella asuvat tekevät kuitenkin 51 prosenttia matkoista henkilöautolla.

Joukkoliikenteelle heikoin arvosana

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä kävelyn (yleisarvosana 3,6/5) ja henkilöautoliikenteen (yleisarvosana 3,4/5) olosuhteisiin.

Tyytymättömämpiä oltiin joukkoliikenteen (yleisarvosana 3,0/5) ja pyöräilyn (yleisarvosana 3,3/5) olosuhteisiin.

Henkilöautoliikenteen kehittämistä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 58 prosenttia vastaajista, kun taas pyöräilyn ja jalankulun osalta vastaava luku oli 54 prosenttia ja joukkoliikenteen osalta 50 prosenttia.

Tutkimukseen osallistui yli 1 700 henkilöä

Maakunnallinen liikkumistutkimus toteutettiin Kymenlaaksossa nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimus tehtiin vuoden 2019 aikana yhteistyössä Kymenlaakson liiton, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien kesken. Kyseessä oli kevennetty menetelmä valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta.

Tutkimus tehtiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä, joka toimittiin 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle ikähaarukassa 7—85 vuotta. Ajankohtana oli toukokuun loppu.

Vastauksia saatiin koko alueelta 1 744 ja vastausprosentiksi muodostui 17,4.

Muokattu 23.10. klo 7.53: Kirjoitusvirhe korjattu otsikosta.