Puolustusvoimat luopuu Mäntlahdesta

Maakuntakaavaluonnoksesta voidaan Haminan kaupunginhallituksen mukaan siten poistaa Mäntlahtea koskeva puolustusvoimien alue-merkintä.

Antti-Jussi Larvio

Puolustusvoimat luopuu Mäntlahdessa sjaitsevasta alueesta tarpeettomana.
Puolustusvoimat luopuu Mäntlahdessa sjaitsevasta alueesta tarpeettomana.

Puolustusvoimat on luopumassa noin 15 hehtaarin alueesta Mäntlahdessa Haminassa. Alueella on lähinnä vanhoja parakkikasarmeja, joiden käytöstä puolustusvoimat on ilmoittanut luopuvansa ne omistavalle Senaatti-kiinteistöille. Rannalla sijaitsevan virkistyskäytössä olevan saunakiinteistön puolustusvoimat kuitenkin pitää myös jatkossa omassa käytössään.

Haminan kaupunginhallitus on todennut Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksesta 2040 antamassaan lausunnossa, että kyseiselle alueelle on vireillä olevassa Mäntlahden, Pyötsaaren ja Rakilan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu loma- ja kyläasumista. Tästä syystä puolustusvoimien alue -merkintä Mäntlahden osalta tulee poistaa maakuntakaavasta. Merkintä rajoittaa yleisön pääsyä alueelle.

Rantarata tärkeä

Lausunnossaan kaupunginhallitus muistuttaa myös rantaradan sisällyttämisestä lähitulevaisuudessa laadittavaan pitkän aikavälin valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Maakuntakaavaan lausunnossa esitetään tarkennettavaksi Summan risteysalueen työpaikka-alueen rajausta niin, että alue tulee ulottumaan myös moottoritien kaakkoispuolelle, valtatie 7 ja Haminan sisääntulotien väliseen kulmaukseen. Alueella on jo nyt toteutunutta liike- ja liikenneterminaalirakentamista ja sen asemakaavatilannetta on kaupungin tarkoitus ajantasaistaa.

Lausunnossa myös todetaan Tervasaaren alueen ottamisen maakuntakaavassa mukaan keskustatoimintojen alueeseen tukevan osaltaan kaupungin tavoitetta kehittää Tervasaarta osana kaupunkikeskustaa.

Uusimmat uutiset