Kotkan talous ei käänny nyt ehdotetuilla säästöillä — ”Keskeisimmät ongelmat ovat väestökehitys, työttömyys ja kiinteistömassa. Tällä ohjelmalla ei niitä ratkaista”, toteaa Kotkan talousjohtaja Pietu Mänttäri

Kotkan kaupunginvaltuutetut pääsivät tenttaamaan kaupungin virkamiehiä ehdotetuista säästöistä maanantaina. Talousjohtajalta kysyttiin muun muassa, riittävätkö nyt esitetyt toimet Kotkan talouden korjaamiseen viideksi tulevaksi vuodeksi.

Raimo Eerola

Kaupunginvaltuutettu Mikko Almgren (kd.) kysyi maanantaina valtuuston tiedonantokokouksessa, voisiko Katariinan uimahallin pitää vielä 3—4 vuotta auki. Liikuntajohtaja Antti Mattila sanoi koko ajan kasvavien kustannusten ja yllättävien käyttökatkojen rasittavan aukioloa.
Kaupunginvaltuutettu Mikko Almgren (kd.) kysyi maanantaina valtuuston tiedonantokokouksessa, voisiko Katariinan uimahallin pitää vielä 3—4 vuotta auki. Liikuntajohtaja Antti Mattila sanoi koko ajan kasvavien kustannusten ja yllättävien käyttökatkojen rasittavan aukioloa.

Kotkan kaupunginhallitus siirsi kaupunginjohtaja Esa Sirviön esittelemän talouden tasapainotusohjelman käsittelyn helmikuun kokoukseensa. Jättämällä asian pöydälle hallitus haluaa lisää aikaa ehdotettujen toimien tarkasteluun.

Ohjelmaan liittyvästä pysäköintivirhemaksun korottamisesta 40 eurosta 50 euroon hallitus päätti tehdä esityksen sisäministeriölle. Korotus nostaa kaupungin tuloja noin 75 000 euroa vuodessa.

Maanantaina koolla oli myös kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet pääsivät kysymään virkamiehiltä säästötoimista. Sirviö julkisti viime viikolla talouden tasapainotusohjelman, jossa esitetään 6,3 miljoonan euron säästöjä tälle vuodelle.

Sirviö, talousjohtaja Pietu Mänttäri ja henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo kävivät läpi kaupungin taloustilannetta ja tasapainotusohjelman tarpeellisuutta.

— Nyt ollaan siinä vaiheessa, että pitää päättää, mitä listalla säilytetään, mitä poistetaan ja mitä otetaan tilalle, jotta tasapainotus toteutuu, totesi Mänttäri.

Mänttäri kertoi Kotkan talouden olleen viimeisten 15 tilikauden ajan negatiivinen. Plussan puolelle jääneitä vuosia ovat selittäneet kertaerät.

— Tilanne ei voi olla kenellekään yllätys.

Samoin kumulatiivinen eli kertynyt alijäämä on Kotkan kiusana vuodesta toiseen.

— Kaupungin taloudessa ei ole ollut liikkumavaraa 10 vuoteen, Mänttäri sanoi.

”Valtuusto pyysi tasapainotusohjelmaa, sai leikkauslistan”

Tasapainotusohjelma sai kritiikkiä muun muassa Pirjo Romppaselta (sd.).

— Valtuusto pyysi tasapainotusohjelmaa, sai leikkauslistan. Onko mietitty yhteistyötä yli hallintorajojen ja toimintojen yhdistämistä? Romppanen kysyi.

Sirviö vakuutti, että vaikka ehdotukset näyttävät leikkauslistalta, taloutta sopeuttavia toimia on pyritty hakemaan pidemmällä aikavälillä. Organisaation tarkastelu on Sirviön mukaan Kotkassa välttämätöntä, jos ehdotetut toimet toteutetaan.

Vasemmistoliiton Antti Hyyryläinen kysyi talousjohtajalta, uskooko tämä, että nyt käsissä oleva tasapainotus riittää seuraaviksi viideksi vuodeksi.

— Ei tämä varmastikaan pelasta meitä. Keskeisimmät ongelmat ovat väestökehitys, työttömyys ja kiinteistömassa. Tällä ohjelmalla ei ratkaista niitä, vaan talouskehitys jatkuu haastavana, Mänttäri totesi.

Hyyryläistä askarrutti myös Kymsoten menojen lisääntyminen useaan kertaan loppuvuoden aikana.

— Laskelmat ovat tarkentuneet koko syksyn ajan. Perusperiaate on, että menot perustuvat viime vuoden toteutumaan. Toukokuussa katsotaan, miten vuosi 2018 on oikeasti mennyt, Sirviö vastasi.

Ulkopuoliset konsultit pois, teatterin ja sinfoniettan lopetus?

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvaminen, määräaikaisista opettajista luopuminen ja henkilöstön lomauttaminen viikoksi tuottivat huolestuneita kysymyksiä. Esimerkiksi Tiina Montonen (sd.) kaipasi vaikuttavuuden arviointia päätöksenteon taustaksi.

Kansalaispuolueen Vesa Levonen sai vastauksen kysymykseensä Kotkan kaupunginteatterista ja Kymi Sinfoniettasta, että niiden lopettamisen säästöä ei ole laskettu.

Irma Rajantie (sd.) kysyi kuinka paljon kaupunki voisi säästää, jos ulkopuolisia konsultteja ei käytettäisi lainkaan. Tätä ei ole Kotkassa arvioitu, mutta kansliapäällikkö Marianna Ruonala lupasi toimittaa selvityksen, paljonko konsulttikulut olivat viime vuonna.

Perussuomalaisten Olli Kekkonen kaipasi säästölistalle luottamuspalkkioiden tarkastelua ja kaupunginjohtaja lupasi sen sinne lisätä.

”Säilyykö Kotkan veto- ja pitovoima?”

Useampi valtuutettu viittasi viime vuonna hyväksyttyyn uuteen kaupunkistrategiaan. Vasemmistoliiton Pirjo Tujula kysyi, miten käy strategiassakin mainittujen veto- ja pitovoimien, jos säästölista toteutuu. Entä onko kaupunginjohtaja tästä huolissaan?

— Jos kaupungin taloutta ei saada oikaistua, on turhaa puhua pito- ja vetovoimasta. Näkisin itse niin, että jos talous on tasapainossa, voidaan pito- ja vetovoimaa rakentaa ihan eri tavalla, Sirviö vastasi.

Jukka Lopperi (sd.) totesi, että vain pysäköintivirhemaksun korotus on selkeä tulojen lisäys. Lopperi kysyi, onko muita tuloja mietitty.

— Varmasti jokainen vastuualue on miettinyt tulopuolen, mutta tulokeinoja on aika vaikea löytää, Sirviö totesi.

Listalla on yksi 2,6 miljoonan euron tonttimyynti Mussalosta. Sirviö totesi onneksi sen osuneen tasapainotusohjelmaan, muuten säästöjä olisi pitänyt löytää saman verran muualta.

”Uimahallin kustannukset kasvavat koko ajan”

Yksittäisistä säästökohteista kaupunkilaisia paljon puhuttanut Katariinan uimahalli nousi myös esiin.

— Voisiko Kotkan uimahallia pitää auki kolme tai neljä vuotta käyttöikänsä päähän ja sitten rakentaa uuden uimahallin? Kotka tarvitsee kaksi uimahallia, totesi Mikko Almgren (kd.).

Liikuntajohtaja Antti Mattila totesi, ettei Kotkan uimahallin kulurakenne ole ollut sellainen kuin uimahallissa kuuluisi olla.

— Uimahalli on peruskunnostettu vuonna 1996. 1998 käytiin kritiikkipalaveri ja todettiin, että rakentamisessa on epäonnistuttu. Tämä on ollut julkinen salaisuus, Mattila sanoi.

Mattilan mukaan uimahallin käyttöä voidaan jatkaa, mutta se vaatii jatkuvaa tarkkailua.

— Kustannukset kasvavat koko ajan ja yllättäviä käyttökatkoja tulee koko ajan enemmän. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että vuosihuollossa koko sisäaltaan vettä ei voida laskea pois, koska sitten sitä ei voitaisi täyttää uudestaan.

Uimahalliin tehdään kuntotarkastuksia vuosittain.

Valtuusto päättää 11. helmikuuta

Urheiluseurojen juniorien harjoitusvuorot ovat Kotkassa olleet maksuttomia vuodesta 1992 asti. Mattilan mukaan maksuttomuus on valtakunnallisestikin hienoa, mutta maksuttomuus on saanut jotkut käyttäjät haalimaan käyttöönsä tarvetta enemmän vuoroja ja niitä on jäänyt käyttämättä.

Joona Mielonen (vas.) sai tietää, että käytössä on jo sakkomaksu käyttämättömistä vuoroista. Mattilan mukaan käyttöön voitaisiin ottaa ennakkomaksu seuroilta, jolloin tyhjäkäyttöä olisi nykyistä vähemmän.

Mielonen kysyi myös, aiotaanko kotkalaisia kuulla taloussäästöistä. Sirviö kertoi kaupunkilaisilta jo tulleen palautetta.

— Mitään kuulemiskierrosta ei tällä aikataululla pystytä järjestämään. Ehkä jokin sähköinen kysely, Sirviö mietti.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee tasapainotusohjelmaa 4. helmikuuta ja tekee esityksensä valtuustolle, joka päättää toimista ylimääräisessä kokouksessa 11. helmikuuta.

Juttua muutettu 22.1. klo 8.41: Vesa Levosen puolue on nykyisin Kansalaispuolue.