Kotkan talous painumassa vajaat 7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän 6,6 miljoonaa euroa miinukselle. Yksi syy ovat ennakoitua pienemmät verotulot.

Tarja Särkkä

Toimintakatteen ja verotulojen heikentyminen ovat syitä Kotkan talouden heikkoon ennusteeseen.
Toimintakatteen ja verotulojen heikentyminen ovat syitä Kotkan talouden heikkoon ennusteeseen.

Katsaus Kotkan kaupungin talouteen tammi—kesäkuussa on vakavaa luettavaa. Puolivuosikatsauksen mukaan koko vuoden 2019 tuloksen ennustetaan jäävän 6,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Tulosennusteen heikkouteen vaikuttavat toimintakatteen ja verotulojen heikentyminen.

Tammi—kesäkuussa toteutunut vuosikate on 2,6 miljoonaa euroa miinuksella. Vuosikate on 16,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa aikaväliä heikompi.
Toimintakate tammi—kesäkuussa on -171 miljoonaa euroa, mikä on 14,6 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt viime vuoteen verrattuna 2,5 miljoonaa euroa vähemmän. Rahoitustuotot ovat olleet 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta paremmat.

Kymsote ja kunnallisverot vaikuttavat Kotkan talouteen

Toimintakatteen vertailukelpoisuuteen viime vuoteen verrattuna vaikuttaa Kymsoten toiminnan alkaminen tämän vuoden alussa. Henkilöstösiirrot kaupungilta Kymsoteen näkyvät taloudessa pienentyneinä henkilökustannuksina ja suurentuneina palveluiden ostoina toimintakuluissa.

Koko vuoden aikana verotulojen ennakoidaan vähentyvän lähes 5 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Tilanne on muuttunut huomattavasti arviosta, jonka Kuntaliitto esitti huhtikuussa. Silloin Kuntaliitto arvioi, että tulorekisteriin liittyvien ongelmien vuoksi kunnallisverojen kertymän vaje saataisiin kurottua umpeen loppuvuoden aikana.

Kesä—heinäkuussa tilanne ei ole muuttunut, minkä vuoksi Kuntaliitto on alentanut elokuun verojen kertymisen ennustetta 400 miljoonalla eurolla koko maassa. Kyse on verotulojen kertymisestä ja jaksottumisesta aiheutuvasta ongelmasta. Tästä syystä Kuntaliitto on vastaavasti nostanut vuoden 2020 verokertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla.