Kotkassa noin 700 hakenut vapautusta hulevesiverkkoon liittymisestä — Hakemusten käsittely on ruuhkautunut

Kotkan kaupungin rakennusvalvontaan tulee runsaasti hakemuksia, joissa haetaan vapautusta hulevesiverkkoon liittymisestä. Hakemuksen käsittelyaika voi olla puolikin vuotta.

Raimo Eerola

Nykyisen lainsäädännön mukaan vesilaitos ei voi periä huleveden viemäröintikustannuksia jätevesimaksulla, vaan on olemassa myös erillinen huleveden perusmaksu.
Nykyisen lainsäädännön mukaan vesilaitos ei voi periä huleveden viemäröintikustannuksia jätevesimaksulla, vaan on olemassa myös erillinen huleveden perusmaksu.

Kotkan kaupungin rakennusvalvonnassa on tällä hetkellä noin 700 hakemusta, joissa haetaan vapautusta hulevesiverkkoon liittymisestä. Vesihuoltolain mukaan vapautusta hulevesiverkkoon voi hakea, jos hulevesiä ei johdeta ollenkaan vesilaitoksen hulevesiviemäriin ja laissa määritellyt kolme kohtaa täyttyvät.

Hakemuksia on tullut viime kesäkuusta alkaen. Näistä hakemuksista on käsitelty 450 kappaletta, joista jokainen on saanut vapauttavan päätöksen. Hakemusten käsittely on ruuhkautunut, joten käsittelyaika on suhteellisen pitkä.

— Hakemukset käsitellään jättöpäivän mukaisessa järjestyksessä, jotta kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Tällä hetkellä käsittelemme lokakuussa jätettyjä hakemuksia, kertoo LVI-tarkastusinsinööri Arto Karhunen Kotkan rakennusvalvonnasta.

Hakemuksen käsittely vaatii työtä sekä rakennusvalvonnassa että Kymen Vedellä

Hakemuksia käsitellään rakennusvalvonnassa, koska lain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen.

— Myönnämme kaikki toistaiseksi voimassa oleviksi, sanoo Karhunen.

Kaikkiin hakemuksiin ja päätöksiin liitetään Kymen Veden lausunto, koska Kotkassa huleveden viemäröinnistä vastaa vesilaitos. Kymen Vesi on antanut Karhusen mukaan 557 lausuntoa.

Huleveden perusmaksu poistettiin automaattisesti viime vuonna vapautusta hakeneilta

Kymen Veden suunnittelupäällikkö Noora Liljannon mukaan Kymen Vesi antaa useimmissa tapauksissa samansisältöisen lausunnon.

— Alueilla, joissa tiedämme olevan ongelmia, olemme antaneet tarkempia lausuntoja. Neuvomme tarkemmin myös saneerauskohteissa, kertoo Liljanto.

Mahdolliset vapautuspäätökset annetaan ehdollisina. Jos kiinteistön hulevesiä johdetaan jätevesiviemäriin tai jos niistä aiheutuu muuta haittaa, asia on otettava uudelleen käsittelyyn.

— Huleveden imeytys on hyväksytty ratkaisu, jos se toimii asianmukaisesti. Olemme ottaneet tiukan linjan kohteissa, joissa tiedämme olevan ongelmia, sanoo Liljanto.

Kymen Vesi on havainnut, että hakemuksia on tullut runsaasti. Sen vuoksi Kymen Vesi päätti, että kaikilta hakijoilta, jotka ovat hakeneet vapautusta ennen 1.1.2018, on otettu huleveden perusmaksu automaattisesti pois.

— Jos myöhemmin tulee kielteinen päätös, maksu lisätään toki, kertoo Liljanto.

Hakemuksia tullut yllättävän paljon

Liljannon mukaan hakemuksia on tullut nyt enemmän kuin koskaan, koska ihmiset haluavat välttää huleveden perusmaksun maksamisen tilanteissa, joissa hulevesiverkkoon ei ole tarvetta liittyä. Nykyisen lainsäädännön mukaan vesilaitos ei voi periä huleveden viemäröintikustannuksia jätevesimaksulla, vaan on olemassa myös erillinen huleveden perusmaksu.

Tämä maksurakenteen muutos astui voimaan 1.1.2018 ja siitä tiedotettiin kaikkia asiakkaita vuonna 2017, kuten myös siitä, että hakemusten käsittelyssä voi mennä suhteellisen kauan aikaa. Kymen Vesi myös pahoittelee ruuhkaa ja viivästystä.

— Eniten yllätti se, kuinka paljon hakemuksia on tullut. Olimme arvioineet, että niitä tulee nelisensataa tai viitisensataa. Niitä tulikin muutama sata enemmän, Liljanto kertoo.

Hakemus liikkeelle lomakkeella

Vapautusta hulevesiverkkoon liittymisestä voi hakea Kotkan kaupungin rakennusvalvonnan verkkosivuilta löytyvän lomakkeen avulla. Vaikka rakentamisen lupia on voinut lähettää vuoden alusta asti myös sähköisenä Lupapiste.fi-palvelun kautta, kaikki hulevesiverkkoihin liittyvät hakemukset tulevat edelleen lomakkeen kautta rakennusvalvonnalle. Tässä tapauksessa valmis lomake palvelee Karhusen mukaan Lupapiste.fi-palvelua paremmin.

— Lomakkeen voi lähettää sähköisesti, postittaa paperisena tai tuoda paperilomakkeen meille, kertoo Karhunen.

Fakta: Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vapautus liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on myönnettävä, jos:

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; ja

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Lähde: Vesihuoltolaki