Tilaajalle

Kymsote lisää ikääntyvien kotiin vietäviä palveluita Kotkassa ja kaikissa muissakin Kymenlaakson kunnissa, kuntoutuksen merkitystä korostetaan — Jorma Haapanen: ”Meillä on paapomisen ja ylipalvelun kulttuuri”

Kymsoten kovat säästöpaineet ja hoitokulttuurin muuttuminen vähentävät ikääntyvien tehostetun palveluasumisen paikkoja. Ikääntyvien kotona asuminen pyritään turvaamaan mahdollisimman pitkäksi aikaa. Terveyden ja ikääntymisen palvelujen johtaja Jorma Haapanen pitää digisovelluksia yhtenä ratkaisuna. Keskustelua kotihoidon myöntämisen perusteiden kiristämisestä ei ole ainakaan vielä Kymsotessa käyty.

Ella Karttunen

Kymsoten Jorma Haapanen ja Tiina Köninki työskentelevät ikääntyneiden kymenlaaksolaisten asioiden hyväksi. Yli 75-vuotiaiden määrän lisääntyessä voimakkaasti on löydettävä yhä uusia keinoja, jotta kaikista voidaan huolehtia.
Kymsoten Jorma Haapanen ja Tiina Köninki työskentelevät ikääntyneiden kymenlaaksolaisten asioiden hyväksi. Yli 75-vuotiaiden määrän lisääntyessä voimakkaasti on löydettävä yhä uusia keinoja, jotta kaikista voidaan huolehtia.

Kymsoten alueella on yli 20 000 yli 75-vuotiasta. Vuonna 2025 heitä on lähes 26 000 ja vuonna 2040 yli 30 000. Samaan aikaan ikääntyneiden määrän noustessa koko väestön määrä vähenee.