Kotkan lyseon lukioon ja Karhulan lukioon tulossa keskiarvoraja

Jos hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen, keskiarvoraja on ensimmäistä kertaa käytössä ensi kevään yhteishaussa.

Otso Pohjalainen

Kotkan lukioihin ollaan säätämässä keskiarvorajaa. Arkistokuva.
Kotkan lukioihin ollaan säätämässä keskiarvorajaa. Arkistokuva.

Kotkan lukioissa ollaan ottamassa käyttöön keskiarvoraja. Jos hyvinvointilautakunta hyväksyy vs. opetustoimenjohtajan esityksen, Kotkan lyseon lukioon ja Karhulan lukioon ei enää ole asiaa alle 7,00:n keskiarvolla.

Kotkan lukioissa ei aiemmin ole ollut keskiarvorajaa, vaan kaikki halukkaat ovat saaneet lukiopaikan. Kolmen viime vuoden aikana Karhulan lukioon on otettu vuosittain keskimäärin 17 opiskelijaa alle 7:n keskiarvolla. Kotkan lyseossa on vuosittain aloittanut keskimäärin viisi alle seiskan opiskelijaa.

Ensi kevään yhteishausta eteenpäin Kotkan lukioihin pyrittäessä otetaan huomioon niin sanottujen lukuaineiden eli äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen keskiarvo.

Keskiarvorajan toivotaan vaikuttavan myönteisesti muun muassa oppimistuloksiin, työrauhaan ja jaksamiseen. Vs. opetustoimenjohtajan mukaan keskiarvorajan käyttöönoton yhteydessä on tärkeää huolehtia, että kaikki peruskoulun päättävät saavat omien kiinnostustensa ja edellytystensä mukaisen jatko-opintopaikan.

Kotkan hyvinvointilautakunta käsittelee keskiarvorajaa kokouksessaan 15. lokakuuta.