Poliisi ei lähetä sakkoja ulkomaille — kamera välähti noin 10 000 ulkomaalaiselle eli noin 1,7 miljoonan euron edestä

Ylinopeutta automaattisen liikennevalvontaan ajavien ulkomaalaisten määrä Suomen maanteillä kasvaa. Ylinopeutta ajavat ulkomaalaiset selviävät liikennerikkomuksistaan kuin koira veräjästä.

— Emme lähetä ulkomaille sakkoja. Ainostaan Venäjän raja-asemille lähetetään sakkoja, josta ne annetaan tiedoksi venäläisille, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein sanoo. Kaakkois-Suomen Rajavartioston mukaan 450 venäläistä kuljettajaa sai viime vuonna sakon rajalla kotiin viemisinään.

Vuonna 2015 kamera välähti runsaat 5 300 kertaa ulkomaalaisen rekisterikilven kohdalla. Viime vuonna lähes kaksi kertaa useammin ja kuluvan vuoden tammi—heinäkuussa noin 7 500 kertaa.

Sopimus EU-maiden välillä sakkojen täytäntöönpanosta on oikeuttanut jo kymmenen vuoden ajan sakottamisen. Pastersteinin mukaan sakkoja kannattaisi lähettää erityisesti virolaisille ja ruotsalaisille. Näiden maiden autoilijoiden osuus korostuu kameratolppien välähtäessä ulkomaalaisen auton kohdalla.

— Jos näytetään vihreää, niin toki me lähetämme sakkoja ulkomaille.

Rekisteritiedot mahdollistaisivat sakon lähettämisen— kankea järjestelmä estää sen

Poliisin mukaan sakon saattaminen rikkeeseen syyllistyneille ulkomaalaisille ei ole ongelma. Keskimääräisen 170 euron sakon mukaan viime vuonna jäi ylinopeutta kameravalvontaan ajaneille ulkomaalaisille menemättä yhteensä 1,7 miljoonan euron sakot.

— Poliisilla on koko Euroopan kattavat rekisteritiedot autoista. Sakottaminen vaatisi lomakkeiden kääntämisiä ja Poliisihallituksen ohjeistusta.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo käytännön seikkojen estävän ulkomaalaisen sakottamisen.

— Poliisin käyttämän nykyisen järjestelmän muuttaminen on tehty hankalaksi. Se on sakkojen osalta kankea. Järjestelmää pitäisi kehittää tekemällä muun muassa käännökset ulkomaalaisten sakottamista varten.

Poliisihallitus kehittää toimintaansa sen mukaan mihin rahat riittävät. Tämä asia ei Ihalaisen mukaan ole kehitettävien asioiden kärjessä.

— Ulkomaalaisten sakottaminen kameravalvonnan perusteella on yksi pieni osa. Kehitämme järjestelmiä sen mukaan, mihin meillä on rahaa.

Kaakkois-Suomen poliisit sakottavat ulkomaalaisia tien päällä

Komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisista arvioi, että kameravalvonnan perusteella lähtee sakkoja heti, kun se on mahdollista. Tien päällä poliisipartiot hoitavat sakotuksen sen sijaan alusta loppuun.

— Ulkomaalaiset saavat samanlaisen sakkomääräyksen kuin muutkin autoilijat silloin kun asia on selvä.

Kiistanalaisuus sakon aiheellisuudesta on harvinaista. Näitä tilanteita varten käsittelyä nopeutetaan.

— Jos kuljettajat kiistävät niin silloin heille voi tulla pikahaaste käräjille ja heidät voidaan kuulustella samalla.

Poliisitarkastaja pohtii sakkojen postittamista Viroon

Poliisi korostaa automaattivalvonnan perusideaa.

— Automaattinen valvonta liittyy ennaltaehkäisyyn, jolla saadaan nopeuksia rajoitettua. Sen tarkoituksena ei ole se, että saamme kerättyä paljon sakkoja, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Virolaisten autoilijoiden Suomessa ajamien ylinopeuksien suurehkoa määrää Ihalainen pitää suurimpana ongelmana.

— Mietimme virolaisten kuljettajien sakottamista kameravalvonnan perusteella ensimmäisenä. Suomessa jo asuville virolaisille sakko menee samalla tavalla kuin suomalaisillekin.

Ulkomaalaisen sakotus Suomessa

Aihe

Yleisin syy normaalissa liikennevalvonnan yhteydessä havaitut rikkeet, kuten ylinopeus.

Valvonta

Rangaistusvaatimus perustuu poliisin tien päällä tekemään valvontaan. Automaattisen kameravalvonnan perusteella ei lähetä sakkoja toistaiseksi ulkomaille.

Sakon lähettäminen

Poliisi antaa autoilijalle sakon tien päällä. Oikeusrekisterikeskus perii toistaiseksi vain sakkoja, jotka kuljettaja on saanut poliisilta suoraan. Kameravalvonnan perusteella ei anneta ulkomaalaisille sakkoja, joten niitä ei vielä peritä.

Poikkeuksen ovat raja-asemat. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen raja-asemilla annetaan sakkoja tiedoksi venäläisille kuljettajille Suomessa tehtyyn kameravalvontaan perustuen.

Perusteet

EU:n jäsenmaat ovat sopineet yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa Suomessa vuonna 2007 voimaan tulleella sakkopuitepäätöksellä. Sen perusteella Suomi voi lähettää täällä tuomitun sakon pantavaksi täytäntöön toiseen jäsenmaahan.

Periminen

Oikeusrekisterikeskus perii ulkomaalaisten Suomessa saamia sakkoja lähettämällä niitä muihin EU-maihin. Se lähettää tiedon perinnästä toisen maan viranomaiselle, ei suoraan sakon saaneelle autoilijalle.

Valittaminen

Sakon saanut voi valittaa saamastaan sakosta viranomaiselle, joka perii sakkoja kyseisessä maassa. Sakon mukana on ohjeet valitusmenettelylle. Itse sakosta valitetaan valitusohjeen mukaan ulkomaalaiselle viranomaiselle. Jos sakko on jo edennyt täytäntöönpanoon Oikeusrekisterikeskukseen, sinne ei voi enää valittaa itse sakosta, vaan ainoastaan sen tekemästä täytäntöönpanopäätöksestä.

Sakkomaksujen saaja

Pääperiaate on se, että rahat jäävät perinnän suorittavalle valtiolle eli tässä tapauksessa Suomeen. Jos ulkomaalaista sakotetaan Suomessa, Oikeusrekisterikeskus lähettää asian toiseen valtioon perittäväksi ja tällöin perityt varat jäävät kyseiseen maahan.

Lähteet: Oikeusrekisterikeskus, poliisi, Rajavartiolaitos ja Autoliitto

Suomalaisen sakotus ulkomailla

Aihe

Yleisin syy ylinopeus ja kielletylle alueelle ajaminen. Joillakin tieosuuksilla vaadittavan maksun laiminlyönti. Tällöin maksun suorituksesta kertova merkki puuttuu.

Valvonta

Rangaistusvaatimus perustuu usein automaattiseen kameravalvontaan, joiden perusteella lähetettävien sakkojen määrä on kasvussa.

Sakon lähettäminen

Auton rekisteritietojen perusteella. Jos kyseessä on vuokra-auto, viranomainen voi selvittää vuokraajalta, kuka vuokrasi auton tapahtuma-ajankohtana.

Joissakin maissa, esimerkiksi Italiassa, Belgiassa ja Alankomaissa, ajoneuvon haltijaksi tai omistajaksi rekisteröity henkilö joutuu vastaamaan sakoista.

Perusteet

EU:n jäsenmaat ovat sopineet yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa yli kymmenen vuotta takaperin. Suomessa se tuli voimaan 2007. Sen perusteella Suomessa asuvalta henkilöltä voidaan periä toisessa jäsenmaassa tuomitut sakko.

Italia on saattanut päätöksen voimaan, Kreikka ei ole ja Irlannissa prosessi on kesken. Maista, jotka eivät ole saattaneet sakkopuitepäätöstä voimaan, ei tule päätöksen perusteella perintävaatimuksia.

EU:n jäsenmaihin kuulumattomat maat, kuten Norja, Sveitsi tai Liechtenstein eivät voi periä sakkoja tämän sopimuksen perusteella. Pohjoismaidenkin (Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Tanska) kesken sakkoja peritään, mutta ei tämän puitepäätöksen pohjalta. Perinnän hoitaa Suomessa Oikeusrekisterikeskus.

Periminen

Sakon antaneen EU-valtion viranomainen lähettää sakon toisen maan viranomaiselle. Suomessa se on Oikeusrekisterikeskus.

Sakon saa usein poliisin ohella jonkin maan kunnalta tai kaupungilta, joka lähettää sakon suoraan ajokieltoalueelle ajaneelle kuljettajalle.

Jäsenmaat perivät keskenään vähintään 70 euron sakkoja. Tämä vaihtelee maittain. Suomessa peritään myös alle 70 euron sakkoja, mutta esimerkiksi Alankomaissa raja on 70 euroa.

Valittaminen

Maksuvelvollinen voi valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa Pirkanmaan käräjäoikeuteen. Jos sakko on tullut suoraan toisen maan viranomaiselta on sen mukana ohjeet valitusmenettelystä.

Sakkomaksujen saaja

Pääperiaate on se, että rahat jäävät perinnän suorittavalle valtiolle.

Lähteet: Oikeusrekisterikeskus, poliisi, Rajavartiolaitos ja Autoliitto

Kyösti Suolanen

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.