Lukijalta: Paraneeko perusturvan taso uudistuksen myötä?

Suomessa on aivan liian paljon köyhiä erilaisten alimitoitettujen tukien varassa eläviä ihmisiä. Siksi on hyvä, että perusturvauudistusta suunnitellaan maassamme, mutta siitä näyttäisi jälleen jäävän pois kaikista olennaisimmat asiat. Nimittäin liian pienen perusturvan taso ja sen korjaaminen vastaamaan EU:ssa sovittua minimitasoa. Sosioekonomisen asiantuntija-arvion mukaan sopimuksen mukaisesta minimiperusturvasta puuttuu 607 euroa!

Minimiturva perustuu EU:n sosiaalistenoikeuksien peruskirjaan. Se on ratifioitu vuonna 2002. Suomikin on sen ratifioitu tasavallan presidentin allekirjoittamana, mutta hallitukset eivät ole kuitenkaan tehneet siihen tarvittavia parannuksia useista EU:n ministerikomitean huomautuksista huolimatta. Mitähän mieltä tasavallan presidentti on siitä, ettei ratifioitua sopimusta edes yritetä noudattaa?

Suomi vaatii monenlaisia sääntöjen ja sopimusten noudattamisia muilta jäsenmailta, silti se ei itsekään noudata EU-sopimuksia sosiaalistenoikeuksien osalta. EU:ssa ratifioidut sosiaalisen oikeuden asiakirjat ovat tärkeä osa ihmisoikeutta, siten sopimuksen noudattamatta jättäminen on oikeudeton ihmisoikeusloukkaus.

Perusturvauudistukset pitääkin siis tehdä ihmisoikeudet edellä. Uudistuksissa pitää ottaa huomioon EU:n sosiaalisten oikeuksien peruskirjan edellyttämät korjaukset sosiaaliturvan tasoon. Tämä sosiaalisten oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ja sitova. Siksi sitä ei voi jättää huomiotta.

Suomi on saanut jo 2010-luvun alussa ensimmäiset moitteet liian alhaisesta sosiaaliturvasta. Huomautuksia on tullut useita sen jälkeenkin. Monista leikkauksista ja indeksijäädytyksistä sekä veronkorotuksista johtuen on sosiaaliturva edelleenkin siitäkin heikentynyt. Toivottavasti nyt vihdoinkin valiokuntatyössä ja valmistelussa sekä myös hallitus- ja eduskuntatyössä otetaan huomioon Euroopan neuvoston sosiaalinen peruskirjan artiklat samalla vakavuudella kuin Euroopan ihmisoikeussopimuskin otetaan.

Alpo Jäppinen

Kotka