Kotka aikoo irtisanoa enintään 13 henkeä maahanmuuttajapalveluista

Ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittamisyksiköt halutaan yhdistää.

Jussi Lopperi

Kotkan kaupungin irtisanomiset kohdistuvat alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden palveluihin.
Kotkan kaupungin irtisanomiset kohdistuvat alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden palveluihin.

Kotkan kaupungin maahanmuuttajapalveluista aiotaan irtisanoa enintään 13 työntekijää. Näin tapahtuu, jos kaupunginhallitus päättää asiasta ensi maanantaina tehdyn esityksen mukaisesti.

Irtisanomisten taustalla on tarve yhdistää Kotkassa olevia yksiköitä, joihin on sijoitettu yksin Suomeen tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Ilman huoltajaa maahan tulleita alaikäisiä on tähän mennessä Kotkassa sijoitettu Muntalon kiinteistöön Korelassa sekä Koivulan ryhmäkotiin.

Nämä halutaan yhdistää niin sanotuksi hybridiyksiköksi, joka toimisi pääsääntöisesti Muntalossa Korelassa. Muntalossa paikkamäärä olisi enintään 21.

Vastaanotto ja kotouttamistoimet samassa paikassa

Hybridiyksikkö tarkoittaa sitä, että ilman huoltajaa Suomessa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus- ja kotoutumistoimintojen järjestäminen tapahtuvat samassa yksikössä ja samalla henkilökunnalla. Muutosta hybridiyksiköksi ehdotti maahanmuuttovirasto Migri. Hybridiyksiköt ovat valtiorahoitteisia.

— Muutoksen tavoitteena on saada aikaan aikaisempaa selkeämpi ja ennustettavampi kokonaisuus sekä säilyttää toiminnot paikkakunnalla. Tämä mahdollistaa myös sen, että asiakkaat voivat jatkaa asumistaan samassa yksikössä oleskeluluvan saamisen jälkeen, kunnes he täyttävät 18 vuotta, sosiaali- ja terveyslautakuntaan viime vuonna laaditussa esityksessä sanottiin.

Yt-neuvottelut koskivat 52:ta

Yhteensä 52 työntekijää koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päätettiin käynnistää kaupunginhallituksen päätöksellä maaliskuussa.

Kotkan vastaanottokeskuksessa, johon Koivulan ryhmäkoti kuuluu, työskentelee 31 työntekijää ja perheryhmäkoti Muntalossa 21. Irtisanomiset tehdään tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten, ellei korvaavaa työtä löydy.

— Suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat henkilöstövähennyksen lisäksi siten, että vakansseille tehdään nimikemuutoksia, vakanssien tehtäväsisällöt voivat muuttua, tehtävänkuvaukset päivitetään ja työntekijöiden toimipiste saattaa muuttua, kaupunginhallituksen esityksessä todetaan.

Hybridiyksikköön perustetaan uusi hybridiyksikön johtajan virka, joka tulee avoimeen hakuun.