Teboilin tontille 500 kerrosneliötä lisää rakennusoikeutta

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee muokattua kaavaa keskiviikkona.

Päivi Virta-Salo

Teboilin tontille 500 kerrosneliötä lisää rakennusoikeutta

Niin sanotulle Teboilin korttelille Kotkansaarella kaavoitetaan vielä hieman lisää rakennusoikeutta. Kotkan kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Teboilin korttelin kaavan 16. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Tuolloin hyväksytyssä kaavassa kortteliin tulee 8 800 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta.

Hyväksyessään kaavan kaupunkirakennelautakunta valtuutti myös kaavan valmistelijat tekemään teknisluonteisia korjauksia kaavakarttaan ja täydentämään kaavaselostusta. Kokouksen jälkeen kaavan sallimaa rakennusoikeuden enimmäismäärää on nostettu 9 300 kerrosneliömetriin. Kaavan valmistelijan mukaan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin tehokkaampi toteuttaminen ja tukea monimuotoisen rakentamisen edellytyksiä.

Tontille on tulossa kolme viisikerroksista taloa, niiden yhdyskäytäviä, yhteistiloja ja muita rakennuksia. Korttelin Kotkankadun puoleiseen päähän jää viheralue.

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee muokattua kaavaa heinäkuun ensimmäisenä päivänä pitämässään kokouksessa.

Ainakin Kotkan Opiskelija-asunnot Oy on kiinnostunut rakentamisesta Rautatienkadun, Kotkankadun, Korkeavuorenkadun ja Koulukadun rajaamalle alueelle. Yhtiön toimitusjohtaja Juha Ranta on sanonut, että tontti olisi opiskelijoiden kannalta mainiolla paikalla. Opiskelija-asuntoyhtiö ei Rannan mukaan kuitenkaan vielä ole päättänyt kyseiselle tontille rakentamisesta.