Kotka jatkaa yhdistysten ja yritysten tukemista kuntalisillä

Sari Tauru

Yritys tai yhdistys voi saada työllistämiseen kuntalisää Kotkassa.
Yritys tai yhdistys voi saada työllistämiseen kuntalisää Kotkassa.

Kotka jatkaa työllistämisen kuntalisän maksamista tänä vuonna.

Yritys voi saada kuntalisää, jos se palkkaa valtion palkkatuella kotkalaisen alle 30-vuotiaan työttömän tai tekee oppisopimuksen työttömän henkilön kanssa. Lisäksi tuetaan nuorten (17–25-vuotiaat) lyhyempiäkin työsuhteita ilman valtion palkkatukea. Kuntalisän määrä yrityksille on korkeintaan 350 euroa kuukaudessa. Kuntalisää maksettiin viime vuonna 14 yritykselle 16 henkilön työllistämiseen.

Yhdistysten kuntalisää maksettiin vuonna 2017 yhteensä kahdeksalle yhdistykselle ja sen avulla työskenteli 20 henkilöä vuoden aikana. Yhdistysten kuntalisän määrä on korkeintaan 500 euroa kuukaudessa.

Kuntalisää myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Etusijalle voidaan asettaa oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan kuntalisän jatkohakemukset kalenterivuoden vaihtuessa. Kuntalisä maksetaan kuukausittain takautuvasti tilitystä vastaan.

Kotkan kuntalisän säännöt yhdistyksille

Kotkan kuntalisän säännöt yrityksille