Jäteyhtiö ärähti Haminalle

 Kymenlaakson Jäte Oy peräänkuuluttaa osakassopimuksen noudattamista.

Raimo eerola

Haminan kaupunki hoitaa ainakin vielä pienjäteaseman toimintaa. Kymenlaakson Jäte Oy ottaisi sen mielellään itselleen.
Haminan kaupunki hoitaa ainakin vielä pienjäteaseman toimintaa. Kymenlaakson Jäte Oy ottaisi sen mielellään itselleen.

Kymenlaakson Jäte Oy on on suivaantunut niille jäsenkunnilleen, jotka eivät ole toimineet osakassopimuksen mukaisesti. Jäteyhtiö on lähettänyt Haminan kaupungille otteen pöytäkirjasta, jossa todetaan muutamien jäsenkuntien taholta nostetun esiin kysymyksen, miten osakassopimuksen sitovuutta tulisi tulkita tilanteissa, jos yksittäinen osakas päätöksillään ja toimenpiteillään toimii vastoin yhtiön etua.

Pöytäkirjanotteessa todetaan, että kaikilla osakkailla on yhtäläinen vastuu yhtiön toimintaedellytysten ylläpitämisessä asukkaille kustannustehokkaasti tuotettujen palvelujen tuottamiseksi. Osakassopimus sitoo kaikkia. Pöytäkirjanotteessa todetaan lisäksi, että osakkaan toimiessa vastoin osakassopimuksen henkeä, tulee asiaa tarkastella sopimusoikeudellisten periaatteiden pohjalta.

Haminan kaupunki ei ole vielä tehnyt päätöstä jätehuollon palvelutehtävien eli pienjäteaseman, kaupungin hyötyjätepisteiden ylläpidon ja vaarallisten aiheiden keräyksen siirtämisestä Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Haminan kaupunkikehitysvaliokunta on käsitellyt siirtoa jo muutamaan kertaan, mutta asiaa halutaan edelleen selvittää. Valiokunnan huhtikuun kokouksen esityslistalta asia vedettiin kokonaan pois.

Hamina ei ole tehnyt päätöstä

Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filppu on esittänyt jätehuollon palvelutehtävien siirtoa jäteyhtiölle, mutta poliittiset päättäjät valiokunnassa eivät ole asialle lämmenneet, vaan on haluttu edelleen lisäselvityksiä.

Filpun mukaan jäteyhtiön pöytäkirjanote voidaan tulkita viestiksi Haminan kaupungille, joka on yhtiön osaomistaja.

Hänen mukaansa asia tulee jälleen esille kaupunkikehitysvaliokunnan toukokuun kokouksessa.

— Silloin meidän täytyy saada jokin ratkaisu aikaiseksi, Filppu toteaa.

Uusimmat uutiset