Suuri biojalostamo Haminaan – Yli 100 miljoonan euron investointi työllistää suoraan noin 30 ja välillisesti 100 henkilöä

Laitoksen sijoittumisesta Haminan satamaan allekirjoitettiin sopimus tiistaina ja tuotannon on määrä alkaa vuoden 2022 aikana.

Kimmo Seppälä

Fintoil Oy:n jalostamon tontin vuokrasopimuksen allekirjoittivat tiistaina Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski (oik.) ja Fintoil Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Näsi. Tapahtumaa todistivat pöydän ääressä Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Elomaa sekä Fintoil Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ravaska.
Fintoil Oy:n jalostamon tontin vuokrasopimuksen allekirjoittivat tiistaina Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski (oik.) ja Fintoil Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Näsi. Tapahtumaa todistivat pöydän ääressä Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Elomaa sekä Fintoil Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ravaska.

Havusellun sivutuotteena syntyvästä raakamäntyöljystä ryhdytään valmistamaan biopolttoaineiden raaka-ainetta Haminan satamassa. Fintoil Oy ja Haminan-Kotkan Satama Oy ovat sopineet, että Fintoil rakentaa mäntyöljyn tislaamolaitoksen Haminan nestesatamaan.

Fintoil Oy ja Haminan–Kotkan Satama Oy allekirjoittivat vuokrasopimuksen tuotantolaitoksen tontista tiistaina.

Biojalostamoinvestointi on suuruudeltaan yli 100 miljoonaa euroa ja rakennustyöt alkavat ympäristö- ja rakennuslupien saamisen jälkeen aikaisintaan kuluvan vuoden lopulla. Tuotannon on kaavailtu käynnistyvän vuoden 2022 aikana.

Laitos työllistää valmistuttuaan suoraan noin 30 henkilöä ja välillisesti noin 100 henkilöä.

Fintoil Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ravaskan mukaan Haminan valitsemiseen yhtiön jalostamon sijoituspaikaksi vaikutti muun muassa Haminan hyvä logistinen sijainti.

– Raakamäntyöljy tuodaan kumipyörillä ja laivoilla Haminaan. Tuotteet lähtevät laivoilla bulkkina tai säiliökonteissa Keski- ja Pohjois-Eurooppaan sekä USA:n markkinoille. Osa tuotteista jää myös Suomen markkinoille, Ravaska sanoo.

Hän ei halua tarkentaa, minkä suomalaisten sellutehtaiden tuottamaa raakamäntyöljyä Haminan tuotantolaitoksessa käytetään.

Kimmo Seppälä

Fintoil Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ravaska (vas.), Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl ja Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski olivat tyytyväisiä biojalostamon sijoittumisen Haminaan varmistaneen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
Fintoil Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ravaska (vas.), Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl ja Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski olivat tyytyväisiä biojalostamon sijoittumisen Haminaan varmistaneen sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Haluttua teollisuutta

Haminan-Kotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski on tyytyväinen uuden toimijan sijoittumiseen Haminan satamaan.

– Biojalostamon tuotannossa korostuu energiatehokkuus ja pieni hiilijalanjälki. Tämä on juuri sellaista satamasidonnaista teollisuutta, jota me haluamme ja joka tuo liikennettä sekä työpaikkoja, Naski toteaa.

Tämä on juuri sellaista satamasidonnaista teollisuutta, jota me haluamme ja joka tuo liikennettä sekä työpaikkoja. — Kimmo Naski

Vähäiset ympäristövaikutukset

Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 prosenttia jalostamon tuotannosta menee biopolttoaineiden, kuten biodieselin valmistukseen.

Ravaskan mukaan Fintoilin jalostamon ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Laitoksen prosessi on jatkotislausta, jossa lämmön ja paineen avulla erotetaan raaka-aineen sisältämät kemikaalit toisistaan. Jätteitä ei prosessissa synny ja hajukaasut poltetaan. Jäähdytysvedet johdetaan kunnalliseen jätevesiverkostoon.

Fintoilin tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia ja yhtiö tähtää noin 140 miljoonan euron liikevaihtoon.

Taaleri rahoittaa

Fintoil Oy:n omistavat yhtiön avainhenkilöt ja finanssiryhmä Taaleri, joka on Haminan jalostamohankkeen suurin rahoittaja.

Taalerin hallituksen varapuheenjohtaja Juhani Elomaan mukaan Taaleri haluaa olla mukana rahoittajana edistämässä uusiutuvan energian käyttöä ja myös lisäämässä työllisyyttä.

– Parannamme maailmaa, kun fossiilinen energia jää vähemmälle ja mikä tärkeintä, luodaan uusia työpaikkoja suoraan ja välillisesti. Sitähän Fintoil juuri tekee, Elomaa sanoo.

Työvoimaa löytyy

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan Fintoilin biojalostamon sijoittuminen Haminaan on osoitus siitä, että satama on vetovoimainen. Muhosen mukaan Kymenlaakson alueelta myös löytyy jalostamon tarvitsemaa työvoimaa.

– Kyseessä on sellainen toimiala, että uskoisin täältä työvoimaa hyvin löytyvän. Ekamihan myös kouluttaa henkilöitä prosessiteollisuuden tarpeisiin, Muhonen toteaa.

Taustavoimat

Fintoil Oy on vuonna 2017 perustettu yhtiö, joka jalostaa raakamäntyöljyä.

Fintoilin omistavat yhtiön avainhenkilöt ja Taalerin johtama sijoittajaryhmä.

Taaleri Oyj on suomalainen Helsingin pörssiin listattu finanssiryhmä, joka tarjoaa rahoituspalveluita ja varainhoitoa yrityksille, yksityishenkilöille sekä institutionaalisille sijoittajille. Konsernilla on myös omaa sijoitustoimintaa.