Kotkan ikäihmisten neuvosto ajaa yhä kasvavan ryhmän etuja

Sari Tauru

Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajan Erkki Hännisen mielestä neuvoston tunnettuvuutta pitää parantaa. Hänninen lupaa jokaisen ikäihmisen idean, epäkohdan tai parannusehdotuksen pääsevän neuvoston käsittelyyn.
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajan Erkki Hännisen mielestä neuvoston tunnettuvuutta pitää parantaa. Hänninen lupaa jokaisen ikäihmisen idean, epäkohdan tai parannusehdotuksen pääsevän neuvoston käsittelyyn.

Kotkan ikäihmisten neuvoston uusi kokoonpano aloitti nelivuotisen kautensa tänä syksynä. 11 jäsenestä 4 on uusia. Uutta on myös se, että neuvosto työskentelee suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Jäsenet edustavat suurimpia eläkeläisjärjestöjä ja kaupungin lautakuntia. Lisäksi neuvostoon kuuluu esittelijänä ja sihteerinä vanhustenhuollon johtaja.

Päätösvaltaa neuvostolla ei ole. Sen tehtävänä on edistää yhteistyötä kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen välillä. Tavoitteena on saada ikäihmiset osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin päätöksentekoon.

Takana on kaksi kokousta. Järjestäytymisen jälkeen puheenjohtaja antoi kaikille tehtävän.

— Jokaiselle annettiin tehtäväsi miettiä 3—4 konkreettista asiaa, mitä pitäisi parantaa. Niistä valitsemme yhdessä ne, joita lähdemme viemään eteenpäin, kertoo puheenjohtaja Erkki Hänninen.

Kotkan ikäihmisten neuvostolla on huoli. Huoli on se, että neuvostoa ja sen toimintaa ei tunneta riittävästi.

Ikäihmisten neuvoston tarkoitus ei ole olla hiljainen ja huomaamaton, kuten monet ikäihmiset saattavat olla. Päinvastoin, neuvoston tehtävänä on antaa ääni yhä kasvavalle ikääntyvien joukolle Kotkassa.

— Kyllä meillä täällä tehtävää on. Neuvosto on lakisääteinen ja sen olisi tärkeää päästä osaksi kaupungin päätöksentekojärjestelmää, toteaa Hänninen.

Kuka on ikäihminen?

— Yleisesti ottaen yli 65-vuotias, työelämästä eläkkeelle jäänyt henkilö, Hänninen määrittelee.

Ikäihmisten neuvoston entinen nimi on vanhusneuvosto. Nimi kuitenkin vaihdettiin, koska harva 65-vuotias kokee olevansa vanhus.

— En minäkään koe olevani, 74-vuotias Hänninen sanoo.

Esteettömyys ja arjen sujuminen tärkeätä

Edellinen neuvosto järjesti runsaasti yleisötilaisuuksia, joissa kerrottiin muun muassa korjausrakentamisesta ja siihen saatavissa olevista avustuksista sekä edunvalvontavaltuutuksesta. Neuvosto oli mukana aloittamassa kaveritoimintaa, jossa kotisairaanhoidon kautta tietoon tulleille yksinäisille henkilöille järjestettiin seuraa.

Konkreettista toimintaa ovat myös liukuesteiden vaihtopenkit, joita on neuvoston aloitteesta hankittu moniin julkisiin tiloihin.

Päällimmäisiä asioita kotkalaisten ikäihmisten mielissä ovat Hännisen arvion mukaan asumisympäristö, arjessa pärjääminen ja ympäristön teknillistyminen. Esteettömyys ja muu arjen sujuvuus ovat sitä tärkeämpiä, miten enemmän oma toimintakyky alenee.

Kaikki mielipiteet, tiedot ja ehdotukset ovat ikäihmisten neuvostolle tärkeitä. Hänninen kehottaakin kaikkia olemaan rohkeasti yhteydessä joko ennalta tuttuun neuvoston jäseneen tai häneen.

Kotkan ikäihmisten neuvosto

Erkki Hänninen, puheenjohtaja

Birgitta Olsson, varapuheenjohtaja

Niilo Alenen

Risto Hokkanen

Mia Holmberg

Leena Kainulainen

Heidi Lopperi

Juha Mielonen

Liisa Piri

Marjatta Tuominen

Raimo Vänskä

Yhteyttä jäseniin voi ottaa niin sähköpostitse, kirjeitse kuin puhelimitsekin.

Puheenjohtajan sähköpostiosoite on erkki.hanninen@kymp.net.

TIINA KATAJISTO