Kotkan varhaiskasvatusta kiiteltiin henkilökunnan ja vanhempien yhteistyöstä — Parempaa viestintää toivottiin tilanteissa, joissa lasta siirretään ryhmästä toiseen

Katja Juurikko

Kotkalaiset vanhemmat ovat kyselyn perusteella kunnan varhaiskasvatukseen tyytyväisiä.
Kotkalaiset vanhemmat ovat kyselyn perusteella kunnan varhaiskasvatukseen tyytyväisiä.

Kotkan varhaiskasvatus sai hyvän arvosanan keväällä toteutetussa asiakaskyselyssä. Kyselyyn vastasi yhteensä 544 huoltajaa ja vastausprosentiksi muodostui 24,3 prosenttia. Viime vuonna vastausprosentti samaisessa kyselyssä oli 23,9.

Kyselyn perusteella kotkalaiset vanhemmat ovat kunnan varhaiskasvatukseen tyytyväisiä. Koko kyselyn vastausten keskiarvoksi muodostui 4,4 asteikolla yhdestä viiteen. Kysely koski myös esiopetusta, perhepäivähoitoa sekä yksityistä varhaiskasvatusta.

Erityisesti varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyötä kiiteltiin. Vanhempien mielestä henkilöstö toteuttaa yhteistyötä aktiivisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti sekä suhteessa lapsen ja perheen toiveisiin ja tarpeisiin.

Palveluun ohjautuminen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen on vastaajien mielestä toimiva kokonaisuus. Perheet ovat kokeneet saaneensa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta apua hieman enemmän kuin vuosi sitten.

Kyselyn perusteella kehittämisen varaa olisi muun muassa tiedottamisessa. Parempaa tiedotusta toivottiin esimerkiksi tilanteissa, joissa toiminnassa tai yksikössä tapahtuu muutoksia tai lasta siirretään ryhmästä tai yksiköstä toiseen. Lasten varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa vanhempien tietoisuutta tulisi lisätä.

Myös varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikan kiireetöntä tunnelmaa tulisi vaalia entistä paremmin.

Asiakaskysely toteutettiin verkossa 15.4.—19.5. välisenä aikana. Vastaajia pyydettiin arvioimaan toimintavuotta 2018—2019. Kyselyn vastauksia käsitellään tiistaina hyvinvointilautakunnan kokouksessa.