Meren sinilevä aiheutti ruuhkaa järvien uimarannoilla — Vähäjärven uimarannalle halutaan lisää pysäköintipaikkoja Haminassa

Myös viereisen Vehkjärventien nopeusrajoitusta toivotaan alhaisemmaksi.

Antti-Jussi Larvio

Vähäjärven uimarannan pysäköintialue on käynyt kesäisin pieneksi, kun sinilevä on estänyt meressä uimisen. Pysäköintialuetta suunnitellaan laajennettavaksi. Viereisen Vehkjärventien nopeusrajoitusta haluttaisiin myös laskea.
Vähäjärven uimarannan pysäköintialue on käynyt kesäisin pieneksi, kun sinilevä on estänyt meressä uimisen. Pysäköintialuetta suunnitellaan laajennettavaksi. Viereisen Vehkjärventien nopeusrajoitusta haluttaisiin myös laskea.

Vähäjärven suositun uimarannan pysäköintipaikkojen määrää ollaan lisäämässä Haminassa. Samaten pyrkimys on laskea uimarannan edessä kulkevan Vehkjärventien nopeusrajoitusta nykyisestä 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa uimarannan kohdalla.

Kyseisiä toimenpiteitä esitetään ensi viikolla kokoontuvalle Haminan kaupunkikehitysvaliokunnalle, jotta kulku Vähäjärven uimarannalle saataisiin turvallisemmaksi. Asian on ottanut esiin valtuustoaloitteessaan Vesa Kuukka (ps.).

Autoja on myös pysäköity Vehkjärventien varteen pysäköintialueen käytyä pieneksi.

Aloitteen mukaan Haminan järvien uimarantojen käyttö on lisääntynyt, kun meressä on yleisesti kesäisin sinilevää. Liikenteen lisääntymisen myötä varsinkin Vähäjärven uimarannan kohdalla on sattunut vaaratilanteita. Autoja on myös pysäköity Vehkjärventien varteen pysäköintialueen käytyä pieneksi.

Aloitteessa esitetään Vähäjärven parkkipaikan laajennusta ja nopeusrajoituksen alentamista kesäajaksi uimarannan kohdalla.

Pysäköintialueen laajennus suunnitteluun

Aloitteen esitykset valiokunnalle valmistellut kaupungininsinööri Matti Ruoti asettuu lausunnossaan kannattamaan ainoastaan pysäköintialueen laajentamista. Esitettyä nopeusrajoituksen muuttamista Ruoti ei sen sijaan pidä mahdollisena. Hänen mukaansa nopeusrajoituksen alentamista ei tue tieympäristö eikä liikennemäärä, joka on tierekisterin mukaan 587 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ruotin mukaan nopeusrajoituksen alentaminen todennäköisesti turhauttaisi päivittäin kyseistä tietä ajavia.

Pistekohtaisen nopeusrajoituksen muutoksen puolestaan estää Ruotin mukaan noin 600 metrin päässä etelän suunnassa alkava 60 kilometrin nopeusrajoitus, koska rajoitusten vaihtuminen tiheään ei ole mielekästä.

Valiokunnalle esityksen tekevä muutosjohtaja Simo Kaksonen on kuitenkin päätynyt nopeutusrajoituksen alentamisen ehdottamiseen uimarannan kohdalla. Nopeusrajoituksesta päättää ELY-keskus.

Vähäjärven uimarannan pysäköintialueen laajentamisen suunnittelun Kaksonen esittää aloitettavaksi niin, että sen rakentaminen huomioidaan seuraavaa investointiohjelmaa laadittaessa.

Uimarannan pysäköintialue on osa maantietä ja siten ELY-keskuksen hoidossa ja kunnossapidossa. ELY-keskuksen kannan mukaan pysäköintialueen laajennus tulisi tehdä tien uimarannan puolelle, jotta tietä ei rantaan mentäessä tarvitse ylittää.

Ruotin laskelmien mukaan esimerkiksi 30 auton sorapintaisen pysäköintialueen rakentaminen maksaisi arvonlisäverottomana noin 18 000 euroa.

Kuukan aloitteessa esitetään myös, että kaupunki osallistuisi aktiivisemmin pienten uimarantojen teiden, kuten Merkjärven uimarannalle johtavan tien, ylläpitoon. Kaksosen esityksessä valiokunnalle todetaan, että Merkjärvetie on yksityistie, jonka kunnossapidosta päättää tiekunta.

Luetuimmat