Hamina sopuun Kymsoten kanssa — Taloussuunnitelma saadaan vihdoin kaupunginvaltuuston käsittelyyn

Haminan tulee kaupunginjohtajan ja talouspäällikön esityksen mukaan pysyä Kymsotessa.

Raimo eerola

Kymsote suunnitteli muun muassa Kellokallion palvelukeskuksen sulkemista kokonaan. Hamina ei karsimisia hyväksynyt ja Kymsote on sittemmin lieventänyt suunnitelmiaan.
Kymsote suunnitteli muun muassa Kellokallion palvelukeskuksen sulkemista kokonaan. Hamina ei karsimisia hyväksynyt ja Kymsote on sittemmin lieventänyt suunnitelmiaan.

Kymsoten ja Haminan kaupungin välille on syntynyt yhteisymmärrys. Haminan kaupunginhallitus päättää maanantaina viedä kaupungin vuosien 2021 — 2022 taloussuunnitelman tiistaina istuvan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Taloussuunnitelma päätettiin jättää lokakuun lopun valtuuston kokouksessa käsittelemättä, koska Haminaa koskevat Kymsoten palvelurakennemuutokset eivät vielä silloin olleet tiedossa. Kymsote oli kuitenkin julkistanut suunnitelmia, joiden mukaan palvelutarjontaa Haminassa aiottiin karsia voimakkaasti.

Kaupunginhallituksen saaman esityksen mukaan Kymsoten hallituksen marraskuussa hyväksymän palvelujen saatavuus ja saavutettavuussuunnitelman kolmen kärkihankkeen toimeenpanosuunnitelmassa on huomioitu Haminan kaupunginhallituksen elokuussa Kymsotelle antamassa lausunnossa edellyttämät vähimmäisvaatimukset Haminan palvelujen osalta.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhosen ja kaupungin talouspäällikkö Olli Vilenin hallitukselle laatimassa esityksen perusteluosassa todetaan, että Kymsoten ensimmäinen vuosi on ollut monessa suhteessa uuden opettelua ja sisäänajoa. Varsinkin palvelujen yhdenmukaistamissuunnitelmat ja menettelytavat ovat poikenneet omistajakuntien tavoitteista ja odotuksista.

Kymsoten toiminta-aika tulee perustelujen mukaan olemaan alunperin arvioitua pidempi eli noin viisi vuotta. Siitä syystä omistajaohjaus yleensä ja kuntakohtaiset palvelusopimukset tullaan muuttamaan tiukemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi. Niissä sovitaan kuntakohtaiset palvelutarpeet. Ensivuoden palvelusopimusten valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Perusteluissa todetaan, että kuluvan vuoden ja erityisesti syksyn aikana kaupunki on käynyt lukuisia neuvotteluja Kymsoten ja sen muiden omistajakuntien kanssa. Näissä neuvotteluissa on saatu moni asia korjattua niin, että lopputulos tyydyttää sekä Kymsotea että Haminaa.

Perustelujen mukaan valtakunnallisen soten tuleminen on todennäköistä ja se edellyttää Kymsotessa pysymistä, jotta Haminan ja haminalaisten edut pystytään turvaamaan pitkällä tähtäimellä.