Rantasuunnitelman periaatteet valtuustoon

Haminan kaupunkirantojen yleissuunnitelman laatimisen pohjana toimivat periaatteet ovat valmiit Haminan kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Haminan kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet maanantaina ja kaupunkikehityslautakunta näytti niille vihreää valoa jo aikaisemmin.

Periaatteita on yksinkertaistettu huhtikuusta, jolloin silloinen kaupunkikehityslautakunta jätti ne pöydälle. Tuolloin haluttiin tarkennuksia ehtoihin, joilla kaupunki voi myydä sille tarpeettomia ranta-alueita. Aikaisemmin käsittelyssä olleita myyntiin liittyviä periaatteita onkin karsittu, sillä hyväksytyissä periaatteissa ei enää ole yksityiskohtaisia ehtoja, joiden perusteella rannan myynti siihen rajoittuville kiinteistöille on mahdollista tai ei ole mahdollista. Sen sijaan uusien periaatteiden mukaan laadittavaan kaupunkirantojen yleissuunnitelmaan merkitään ne alueet, joiden mahdollinen myynti selvitetään.

Periaatteiden listasta oli poistettu myös maininta, että yksityiset venelaiturit keskitetään. Yksityisten laiturien rakentamiseen kaupungin maalle sen sijaan edellytetään periaatteiden hyväksymisen jälkeen kaupungin lupaa.

Kaupunkirantojen yleissuunnitelmassa kaupunkiin muodostetaan rantareitistö, joka on kierrettävissä jalan tai polkupyörillä. Myös vesistön kunnossapitotarve huomioidaan suunnitelmassa. Samaten osoitetaan muun muassa uimapaikat, venevalkamat, kalastuspaikat, luontokohteet, näköalapaikat ja muut reitin varrelle sijoittuvat kehittämiskohteet.

ANTTI-JUSSI LARVIO