Kotkan kaupunginhallitus lähetti palveluverkkoselvityksen uudelleen valmisteltavaksi — Se haluaa lisää tietoa muun muassa Hakalan koulun tarpeellisuudesta ja koulukuljetuksista

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 9—4, kun SDP:n edustajat olisivat halunneet päättää asian viemisestä valtuustoon jo tässä kokouksessa.

Kimmo Seppälä

Kotkan kaupunginhallitus haluaa arvion siitä, voisiko Pihkoon koulu tulevaisuudessa olla yksikkö, jossa ovat lapset esikoululaisista toisen luokan oppilaisiin.

Kotkan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina kokouksessaan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta laadittua ehdotusta ja päätti lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi.

— Syynä siihen, että ehdotus haluttiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi oli, että Hakalan koulun tarve halutaan vielä selvittää ja arvioida, voisivatko Pihkoon ja Hakalan koulut olla yksiköitä, joissa annettaisiin opetusta esikoulusta alakoulun toiselle luokalle asti, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask (sd.).

Kaupunginhallitus haluaisi myös kuulla pedagogisia arvioita siitä, mikä on Kotkan linjaus yhtenäiskoulujen osalta.

— Lisää tietoa halutaan myös joukkoliikenteen järjestelyistä osana koulukuljetuksia.

Demokraattinen päätös

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 9—4, kun SDP:n edustajat olisivat halunneet päättää asian viemisestä valtuustoon jo tässä kokouksessa.

— Meidän mielestämme meillä olisivat jo olleet riittävät eväät viedä asiaa eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä niin paljon lapsia väistötiloissa, että pitäisi tehdä ratkaisuja. Väistötilat ovat myös yksi kulurakenne kaupungille.

Asia palautuu taas lautakunnan käsiteltäväksi.

— En tiedä kuinka kauan tässä nyt menee, mutta demokratia on tällaista, toteaa Brask.

Suuri kokonaisuus

Kotkan kaupunki toteutti noin vuosi sitten yhteistyössä FCG:n kanssa kouluverkkoselvityksen Pihkoon ja Karhulan alueilta ja keväällä varhaiskasvatusselvityksen koko kaupungin alueelta.

Osaselvityksiä laadittaessa havaittiin, että varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulisi tarkastella kokonaisuutena, joten viime kesänä päätettiin laajentaa tarkastelu koskemaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa.

Syynä selvitysten yhdistämiseen oli myös molemmilla vastuualueilla toteutuneet lasten ja oppilaiden siirtymiset väistötiloihin. Tarkastelemalla palveluverkkoa kokonaisuutena haluttiin saada taustatietoa mahdollisten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestoinneista tehtävien päätösten tueksi.