Kotkamillsille suunnitellaan uutta biokaasulaitosta Kotkaan

Hankkeeseen liittyy myös kattilalaitos. Investointien suuruudesta ei haluta vielä kertoa julkisuuteen.

Kimmo Seppälä

Kotkamillsin tehtaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta on aloitettu esisuunnittelu. Hankkeeseen liittyy myös kiinteää polttoainetta käyttävä kattilalaitos.
Kotkamillsin tehtaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta on aloitettu esisuunnittelu. Hankkeeseen liittyy myös kiinteää polttoainetta käyttävä kattilalaitos.

Kotkamillsin Kotkan tehtaalle suunnitellaan uutta biokaasulaitosta. Kotkamills on käynnistänyt hankkeesta esisuunnittelun yhteistyössä energiayhtiöiden Vapo Oy:n ja Envor Protech Oy:n kanssa. Mahdollinen investointipäätös tehdään ensi syksynä.

Biokaasulaitoksessa hyödynnetään paperitehtaan sivutuotteena syntyvää lietettä, jota käytetään uusiutuvan biokaasun tuottamiseen liikenteen käyttöön.

Hankkeeseen liittyy myös kiinteää polttoainetta käyttävän ja höyryä tuottavan kattilalaitoksen rakentaminen, jolla turvataan tehtaan höyrytehon tarve. Samalla kasvatetaan paikallisten uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiatuotannossa.

Tulevilla investoinneilla kehitetään niin ikään tehtaan jäteveden- ja lietteenkäsittelyjärjestelmän toimintaa entistä edistyneemmäksi.Mahdollisen investoinnin suuruutta ei vielä julkisteta.

Euroista ei vielä kerrota

— Esisuunnittelu juuri tähtää siihen, että päästään niistä euromääristä selville. Tällä hetkellä siitä ei ole tarkkaa tietoa. Julkisuuteen olisi hyvin vaikea laittaa mitään euromääriä tässä vaiheessa, hankkeen projektipäällikkö Tiina Kauppinen Vapo Oy:stä toteaa.

Hänen mukaansa hankkeen työllistävä vaikutus noin vuoden kestävässä rakennusvaiheessa on useita kymmeniä henkilötyövuosia. Valmistuttuaan biokaasulaitos tarjoaa Kauppisen mukaan kymmenkunta työpaikkaa, joiden lisäksi muun muassa kunnossapitotehtävissä työllistyy joitakin henkilöitä.

Seuraavassa vaiheessa Envor Protech käynnistää biokaasulaitokseen liittyvän ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Kuluvan kesän aikana Vapo jättää uuden energiantuotantolaitoksen rakentamiseen tarvittavan ympäristölupahakemuksen. YVA-prosessin ja lupien käsittelyn odotetaan kestävän puolesta vuodesta vuoteen.