Asunto-osuuskunta Merenpuolen ja Kotkan kaupungin välinen tonttikauppa etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, niin myös määräalan myyminen Mussalosta

Raimo Eerola

Arkistokuva Katariinan Mäntykadulta.
Arkistokuva Katariinan Mäntykadulta.

Tiistaisessa kokouksessaan kaupunkirakennelautakunta käsitteli uudelleen Asunto-osuuskunta Merenpuolen ja Kotkan kaupungin välisen tonttikaupan. Asunto-osuuskunta Merenpuoli on ilmoittanut Kotkan kaupungille, että se haluaisi ostaa Katariinasta kuusi tonttia, joihin sillä on pitkäaikainen vuokrasopimus. Tontit sijaitsevat Mäntykadun, Pihlajatien ja Tammikadun varrella.

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki myöntää poikkeuksen valtuuston vuonna 2008 tekemään päätökseen tonttien myytävyydestä. Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle myös, että kaupunki myy tontit Asunto-osuuskunta Merenpuolelle 571 300 euron hintaan ja että kaupunki luovuttaa vuokranvakuuspanttikirjat ostajalle kaupanteon yhteydessä.

Kaupunkirakennelautakunta esittää määräalan myymistä

Samassa kokouksessa kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki myy Haminan–Kotkan satamayhtiölle noin 50 000 neliömetrin määräalan Mussalosta. Määräala sijoittuu satamayhtiölle vuonna 2019 myydyn alueen lounaispuolelle, suuren selluterminaalin viereen.

Juha Rika

6746417.jpg

Haminan–Kotkan satamayhtiöllä on tarkoitus vuokrata alue eteenpäin. Jotta tuleva vuokralainen voi saada tarvitsemansa kiinnitykset vuokraoikeuteen, määräalan pitää olla satamayhtiön omistuksessa. Määräalan kauppahinta on hieman vajaat 2,7 miljoonaa euroa.