Kotka ja muut rannikkokunnat julkaisivat oman rataraporttinsa etuajassa – Syynä ratahankkeiden käsittelyn eteneminen liikenne- ja viestintäministeriössä

Raportin mukaan itäinen rantarata lisäisi Suomen vientiä ja kilpailukykyä. Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm: "Itäinen rantarata tuo kaikista esitetyistä itäisistä ratalinjauksista ainoana lisäarvoa koko Suomen rataverkolle."

Joonas Hukkanen

Kotkan, Loviisan, Pyhtään, Haminan ja Virolahden tilaaman raportin mukaan itäinen rantarata lisäisi Suomen vientiä ja kilpailukykyä.
Kotkan, Loviisan, Pyhtään, Haminan ja Virolahden tilaaman raportin mukaan itäinen rantarata lisäisi Suomen vientiä ja kilpailukykyä.

Kotka ja muut rannikkokunnat ovat teettäneet itäisestä rantaradasta selvityksen, joka oli tarkoitus julkistaa Helsingissä vaikuttajatilaisuudessa helmikuun lopulla. Selvitys valmistui tänään ja kunnat päättivät julkaista sen saman tien.

Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm kertoo aikataulun nopeuttamisen syynä olevan ratahankeasioiden etenemisen liikenne- ja viestintäministeriössä.

– Ministeriön Väylävirastossa teettämät selvitykset ovat käsityksemme mukaan valmistumassa emmekä halunneet odottaa. Haluamme viestiä itäisen rantaradan hyödyistä nyt, kun asiat ovat etenemässä kohti päätöksentekoa, Lindholm toteaa.

Kuntien yhdessä teettämä

Selvityksen itäisen rantaradan vaikutuksista tilasivat Kotka, Loviisa, Pyhtää, Hamina ja Virolahti yhdessä suunnittelu- ja konsulttitoimisto WSP Finland Oy:ltä. Työstä vastasivat johtaja, professori Jorma Mäntynen, tekniikan tohtori Jarkko Rantala ja diplomi-insinööri Riku Huhta.

Rataverkon toimintavarmuus paranisi

Raportin mukaan itäinen rantarata lisäisi Suomen vientiä ja kilpailukykyä. Radan lisäarvo muodostuisi maan rataverkon toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisäämisestä.

– Rautateiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että on käytettävissä vaihtoehtoisia reittejä ilman kohtuuttoman pitkiä kiertomatkoja, Mäntynen sanoo.

– Kouvolan ja itärajan välinen rataosuus muodostaa erittäin riskialttiin pullonkaulan rautatieliikenteelle. Se on Suomen kuormitetuin tavaraliikenteen rataosuus.

Saavutettavuuden parantuminen avaa uudenlaiset mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle. — Jorma Mäntynen

Mäntysen mukaan itäinen rantarata tukisi nykyistä rataverkkoa ja mahdollistaisi niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kasvun itään.

Suurin vientisatama rataverkkoon

Itäinen rantarata yhdistäisi Suomen suurimmat satamat eli Vuosaaren, Nesteen öljysataman Kilpilahdessa ja Haminan–Kotkan sataman, jonka kautta kulkee selvityksen mukaan neljännes Suomen rautateiden tavaramäärästä. Nykyisin tavaravirta lisää Kouvolan ja Kotkan välisen radan kuormitusta.

– Itäinen rantarata Luumäeltä rannikon kautta Helsinkiin tarjoaa välttämätöntä lisäkapasiteettia Karjalan radan ja Venäjän suunnan liikenteen kasvulle, raportissa todetaan.

Terhi Lindholm muistuttaa itäisen rantaradan lisäävän tavaran määrää raiteilla.

– Itäinen rantarata tuo kaikista esitetyistä itäisistä ratalinjauksista ainoana lisäarvoa koko Suomen rataverkolle, niin tavara- kuin henkilöliikenteen osalta. Saisimme kytkettyä uuden alueen rataverkkoon, joka hyödyttää henkilöliikennettäkin aina Joensuuhun ja Kuopioon asti.

Uusien asukkaiden houkuttelija

Mäntynen totesi puolitoista vuotta sitten antamassaan haastattelussa, että Suomen rataverkkoon pitäisi tehdä uusia investointeja nopeasti. Tätä hän perusteli sekä kaupungistumisen että työmatkapendelöinnin kasvulla. Joillakin yhteysväleillä matkustajamäärä saattaa jopa tuplaantua vuoteen 2030 mennessä.

Itäinen rantarata voisi selvityksen mukaan houkutella pääkaupunkiseudun ihmisiä asumaan merelliseen ympäristöön, edistää työllisyyttä ja investointeja. Samalla rata yhdistäisi pääkaupunkiseudun ja Lappeenrannan työssäkäyntialueen eteläiseen Kymenlaaksoon.

– Selvitystä tehdessä kävi selkeästi ilmi, että kaikissa Itä-Suomen kunnissa on tarvetta monipuoliselle työvoimalle, jota ei välttämättä tällä hetkellä kunnista löydy. Saavutettavuuden merkittävä parantuminen avaa uudenlaiset mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle, Mäntynen toteaa.