Yksi työntekijä altistui klooridioksidille Sunilan tehtaalla

Kimmo Seppälä

Arkistokuva Sunilan tehtaasta.
Arkistokuva Sunilan tehtaasta.

Stora Enson Sunilan sellutehtaalla tapahtui tänään iltapäivällä 20 minuutin pituinen klooridioksidiveden häiriöpäästö. Jätevesistä kaasuuntui klooridioksidikaasua pilveksi.

Kaasupilven vaikutusalueella työskenteli yksi koneenkuljettaja. Hän altistui kaasupilven päästöille, ja hänet ohjattiin lääkärintarkastukseen.

Klooridioksidivettä vuoti 20 minuutin ajan klooridioksidin valmistuslaitokselta jätevedenpuhdistamolle johtavasta prosessiviemäristä. Vuoto johtui vikaantuneesta venttiilistä. Tilanne saatiin hallintaan pysäyttämällä klooridioksidin valmistus ja jätevedenpuhdistamon jäähdytyspuhallin.

Kaasupilven vaikutusalue rajautui vain tehdasalueelle. Vuodosta ei aiheutunut haittaa ympäristölle, eikä muille ihmisille kuin altistuneelle työntekijälle.

Klooridioksidi on vaarallinen kaasu, jota käytetään teollisuudessa muun muassa valkaisukemikaalina.

Suurina annoksina klooridioksidi voi olla tappavan myrkyllistä. Lisäksi se syövyttää ihoa ja vaurioittaa silmiä. Kaasu on myös tulenarkaa ja se on erittäin myrkyllistä vesieliöille.