Sairaanhoitajakoulutukseen roima lisäys Kotkassa – "Nyt meidän pitäisi saada innostuneita sairaanhoitajaopiskelijoita lisää"

Kevään yhteishaussa on tarjolla 40 opiskelupaikkaa aikaisempaa enemmän. Xamk sai valtiolta erikoisrahoituksen sairaanhoitajakoulutuksen lisäämiseen Kotkassa.

Raimo Eerola

Sairaanhoitajakoulutukseen roima lisäys Kotkassa – "Nyt meidän pitäisi saada innostuneita sairaanhoitajaopiskelijoita lisää"

Sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikat lisääntyvät merkittävästi Xamk:n Kotkan kampuksella. Ammattikorkeakoulun vararehtori Mirja Toikan mukaan maaliskuun 17. päivänä käynnistyvässä yhteishaussa on tarjolla 80 paikkaa sairaanhoitajakoulutuksen monimuoto-opintoihin, joka merkitsee aikaisempaan 40 opiskelupaikan lisäystä. Valitut opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä.

Monimuoto-opiskelu on opetusta, jossa opetus tapahtuu osittain etäopetuksen keinoin. Opetus sisältää lähiopetusta ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Kaikki opintoihin kuuluvat työharjoittelut tehdään samalla tavoin kuin päiväopinnoissa.

– Olemme saaneet ohjelmaperusteisella strategiarahoituksella 40 lisäkoulutuspaikkaa. Olemme tehneet ison työn, jotta saimme nuo lisäpaikat. Nyt meidän pitäisi saada innostuneita sairaanhoitajaopiskelijoita lisää, Toikka sanoo.

Korkeakoulututkintoja lisätään

Hänen mukaansa paikkalisäys on seurausta siitä, että valtiovalta on asettanut tavoitteeksi korkeakoulutuksen tarjoamisen yhä useammalle nuorelle.

Olemme tehneet ison työn, jotta saimme nuo lisäpaikat. — Mirja Toikka

– Nuorten ikäluokasta on tarkoitus 50 prosenttia korkeakouluttaa vuoteen 2030 mennessä. Tässä on kyse valtion erityisrahoituksesta niille aloille, joissa on työvoimapulaa. Olemme saaneet rahoituksen yhteensä 100 opiskelupaikan lisäämiseen vuosille 2021 ja 2022. Suurin osa rahoituksesta kohdentuu sairaanhoitajakoulutukseen. Tällä koulutuslaajennuksella Xamk haluaa vastata alueen pitkään jatkuneeseen ja syvenevään sairaanhoitajapulaan.

Lisäystavoite myös jatkossa

Toikan mukaan 40 lisäopiskelupaikkaa ei automaattisesti tarkoita pysyvää käytäntöä, mutta opiskelupaikkojen lisäys Kotkassa on kuitenkin tavoitteena jatkossakin.

– Tämä korkeakoulutoiminnan suunnittelu on kovin monimutkaista. Mehän sovimme opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tutkintotavoitteet aina neljäksi vuodeksi eli sopimuskaudeksi kerrallaan. Nyt eletään sopimuskautta 2021-2024. Emme osaa vielä sanoa, mitkä ovat vuonna 2025 alkavan sopimuskauden tutkintotavoitteet, mutta kyllä meillä on tavoitteena lisätä sairaanhoitajakoulutuksen määriä jatkossakin. Meillä on siis lisäpanostussuunnitelmia.

Toikan mukaan Xamk:n tärkein tavoite on kuitenkin tällä hetkellä saada yhteishaussa hakijat kiinnostumaan sairaanhoitajakoulutuksesta Kotkassa, jotta lisääntyneet opiskelijapaikat saadaan syksyksi täyteen.

Kuluvan vuoden tammikuussa Kotkassa aloitti opintonsa 43 sairaanhoidon opiskelijaa päiväopinnoissa.

Luetuimmat