Adressi itäisen rantaradan puolesta kerää vauhdilla allekirjoituksia verkossa niin Etelä-Kymenlaaksosta kuin kauempaakin – Adressin tekijä Kirsi Mäkinen muistuttaa, ettei radan paikka ole vielä lukkoon lyöty

Kotkalaisen Kirsi Mäkisen (vas.) itäisen rantaradan puolesta tekemä adressi on muutamassa päivässä kerännyt jo yli 1 600 allekirjoitusta. Mäkisellä on tavoitteena, että adressi keräisi 50 000 nimeä. Mäkinen haluaa saada tavallisen kansalaisen äänen kuuluviin päättäjille asti.

Kai Skyttä

Adressin tehnyt Kirsi Mäkinen toivoo, että ihmiset jakaisivat tietoa adressista omalle tuttavapiirilleen. Arkistokuva.
Adressin tehnyt Kirsi Mäkinen toivoo, että ihmiset jakaisivat tietoa adressista omalle tuttavapiirilleen. Arkistokuva.

Kotkalainen Kirsi Mäkinen (vas.) julkaisi keskiviikkona Adressit.com-palvelussa adressin itäisen rantaradan puolesta.

Perjantai-iltana viiteen mennessä adressin oli allekirjoittanut jo lähes 1 700 henkilöä. Mäkinen on iloisesti yllättynyt siitä, kuinka laajalle adressi on jo tähän mennessä levinnyt. Hänet yllätti erityisesti se, että Etelä-Kymenlaakson ja muiden lähiseutujen lisäksi monet allekirjoittajat ovat esimerkiksi Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Turusta ja Lappeenrannasta.

– Jotenkin on tuntunut, että kannattajapiiri on pitäytynyt omissa lokeroissaan, kertoo Mäkinen.

Adressi on kuitenkin osoittanut, että itäisen rantaradan kannattajia on hyvin laaja joukko.

Kotkan kaupunki on tehnyt jo paljon

Mäkinen itse istuu Kotkan kaupungin kaupunkirakennelautakunnassa.

– Olisin olettanut, että tämän adressin tekisi joku muu kuin minä. Jotenkin tuntuu, että olemme liian hiljaa. Ihmisten ääni pitää saada jotenkin kuuluville.

Mäkinen kiittää Kotkan kaupungin panosta itäisen rantaradan puolesta.

– Kaupunki on mielestäni todella isosti tehnyt töitä, hakenut konsultointia ja kaikkea mahdollista kaikkien näiden rantakuntien ja kaupunkien puolesta. Me ihmiset täällä olemme olleet aika hiljaa.

Mäkinen kokee, että puheet siitä, että on tehty tiettyjä päätöksiä tai ei ole tehty tiettyjä päätöksiä, ovat sekoittaneet tietoa, joka tulee tavallisille kansalaisille. Fakta on kuitenkin se, että asioihin voi vielä vaikuttaa.

– Minullekin tuli muutamia kysymyksiä siitä, että tämähän on päätetty jo, tämähän on ihan turhaa. Kaikki, ketkä asiasta ovat kiinnostuneita, tietävät, että tämä ei ole vielä lukkoon lyöty.

Adressilla Mäkinen haluaakin herätellä kaikkia itäisen rantaradan vaikutuspiirissä olevia seutuja ja ihmisiä siihen, että ei ole liian myöhäistä tuoda esille omaa mielipidettään.

– Toivon todella hartaasti, että näissä pienissäkin pitäjissä, joiden kautta tämä junarata toimisi, päättäjät ottaisivat asian huomioon.

Ihmisten ääni saatava kuuluviin

Mäkinen toivoo, että päättäjät näkisivät adressin avulla, että rivikansalaisilla on mielipiteitä ja odotuksia itäisestä rantaradasta.

– Päättäjät ovat saaneet vatvoa tätä asiaa keskenään, mutta me niin sanotut rivikansalaiset emme ole avanneet suutamme asian puolesta.

Adressi tarjoaa yksinkertaisen keinon tuoda omaa ääntään kuuluviin.

– Toivottavasti tämä tavoittaa päättäjät. Haluaisin, että äänemme kuuluu tavalla tai toisella. Täällä on ihmisiä, jotka välittävät itäisestä rantaradasta ja kokevat sen tarpeelliseksi.

Moni adressin allekirjoittanut on samalla kirjoittanut myös omat terveisensä päättäjille. Julkiseksi määriteltyjä kommentteja pääsee lukemaan adressin verkkosivuilta.

Kehitystä ei saa unohtaa

Kotkan kaupunkikehitys on lähellä Mäkisen sydäntä.

– Meillehän on tulossa todella paljon teollisuutta lisää. Tarvitsemme työntekijöitä Helsingistä. Meillä kaavoitetaan uusia asuinalueita muun muassa Pihkooseen, joka on aivan upea paikka.

Mäkinen mainitsee myös tulevaisuuden rakennushankkeet eli Kotkan tapahtumakeskuksen ja Xamkin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uuden kampuksen. Hän ottaa esille myös kotkalaisen monipuolisen kulttuuritarjonnan ja esimerkiksi matkailumahdollisuudet saaristossa. Ongelma kaiken tämän saavutettavuuden kannalta on se, että julkinen liikenne ei toimi.

Opiskelijoidenkin liikkuvuus paranisi, jos julkista liikennettä kehitettäisiin.

– Jotenkin tuntuu, että tämän päivän puhetta on se, että koska on korona, keskeytetään kehitys. Minun mielestäni pitäisi mennä isosti eteenpäin eikä unohtaa kehitystä tässä kohtaa.

Rata toisi mukanaan paljon mahdollisuuksia

Itäinen rantarata parantaisi Mäkisen mukaan Kotkan liikenneyhteyksiä niin matkailun, työmatkaliikenteen kuin tavaraliikenteenkin kannalta.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että opiskelijoidenkin matkat saataisi toimimaan myös rajan pinnassa Luumäeltä Haminaan. Silloin koko Etelä-Kymenlaakso imisi opiskelijakuntaa paljon isommin.

Itäisen rantaradan avulla myös yhteydet Loviisaan ja Porvooseen paranisivat.

– Kun katsoo tulevaa kehitystä tällä seudulla, niin itäinen rantarata mahdollistaa todella paljon.

Tavallisen kotkalaisen näkökulmasta Mäkisen mielestä suurimmat itäisen rantaradan hyödyt ovat nimenomaan liikkumismahdollisuudet ja työpaikat. Työssäkäyntimahdollisuudet paranisivat muualta Kotkan seudulle, mutta myös Kotkasta muualle.

– Venäjän matkailukin lisääntyisi Allegron myötä. Siellä on paljon tarjontaa ja paljon tulijoita.

Teollisuuskin tarvitsee rataa

Mäkinen kokee itäisen rantaradan olevan hyvin merkittävä myös ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan myötä Kymenlaakso on asettanut tavoitteekseen saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä.

– Meillä on kiire, ihan oikeasti, sanoo Mäkinen.

Merkittävin osa päästövähennyksistä kohdistuu nimenomaan liikenteeseen, teollisuuteen ja energiantuotantoon.

– Luulen kyllä, että itäinen rantarata vähentäisi autoilua kovasti. Kehittyvä teollisuus tarvitsee radan. Nyt jo rata-ajatusta suunnitellaan tämän teollisuuden tueksi.

Tavoitteena 50 000 allekirjoitusta

Mäkinen toivoo, että ihmiset jakaisivat tietoa adressista omalle tuttavapiirilleen.

– Tietysti kaikilla ei ole tietokonetta ja mahdollisuutta allekirjoittamiseen, mutta aina kaverilta löytyy ja voi pyytää vähän jeesiä.

Mäkisellä on tavoitteena, että adressi keräisi 50 000 nimeä. Tällä tahdilla hänestä vaikuttaa siltä, että allekirjoituksia tulee joka tapauksessa tuhansia. Hän on suunnitellut pitävänsä adressia auki yhteensä kuukauden verran.

Itäinen rantarata -adressi on verkossa osoitteessa www.adressit.com/itainen_rantarata.