Kaasuputkelle tehdään kalliosta tasainen peti — Kotkan seudulla alkaa lähes päivittäinen ensi vuoteen jatkuva kiviainesralli

Kuljetukset alkavat ensi viikon maanantaina.

Matti Immonen

Nord Streamin kaasuputkia Mussalon satamassa.
Nord Streamin kaasuputkia Mussalon satamassa.

Kotkan seudulla alkaa ensi viikolla mittava kallioaineksen kuljetusoperaatio, joka jatkuu vuoden 2019 loppupuolelle asti.
Rudus Oy aloittaa kiviainestoimitukset suunnitteilla olevaan Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen.

Kiviainesta kuljetetaan Ruduksen Rajavuoren alueelta Mussalon satamaan. Kivi päätyy aikanaan satamasta meren pohjaan laivoilla, ja kiveä sijoitetetaan putkilinjojen alustaksi ja tueksi paikkoihin, joissa merenpohja on epätasainen.

Ruduksen projektijohtaja Ville Routama kertoo, että ainesta on tehty Rajavuoren alueella jo varastoon, ja nyt on kuljetusten aloituksen aika.

Reitti kulkee Petäjäsuolta Kyminlinnaan, sieltä Hyväntuulentien ja Merituulentien kautta Mussalon satamaan. Reittiä Routama pitää sujuvana ja nopeana.

Kuljetuksia on viidestä kuuteen päivään viikossa. Määrä vaihtelee kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan, ja kuljetuksia voi vilkkaimmillaan olla kuudesta kahdeksaan tunnissa.

Rudus toimii materiaalitoimittajana Boskalis–Van Oord -yhteisyritykselle.

Kivipohjaisiin rakennusmateriaaleihin erikoistuneella Ruduksella ei ole Kotkan seudulla omaa kuljetuskalustoa. Autokanta on aliurakoitsijoiden.