Kymsoten mielestä Pyhtäällä sosiaalihuollon asiakkaiden asioiden hoitoon tarvitaan viisi työntekijää lisää – Kunnanhallitus ehdottaa, että kunta suostuu yhden sosiaalityöntekijän palkasta vastaamiseen

Kymsoten ja Pyhtäällä sote-palvelut tuottavan Terveystalon välille on tarvittu aiempaa tarkempaa sopimista. Yksityinen palveluntuottaja ei voi hoitaa viranomaistehtäviä.

Raimo Eerola

Pyhtään kunnanhallitus esittää valtuustolle yhden sosiaalityöntekijän palkan suuruista lisäystä kunnan maksuosuuteen Kymsotelle.
Pyhtään kunnanhallitus esittää valtuustolle yhden sosiaalityöntekijän palkan suuruista lisäystä kunnan maksuosuuteen Kymsotelle.

Kymsote on esittänyt sen ja Terveystalo Oy:n väliseen sopimukseen viiden sosiaalityöntekijän resurssin lisäämistä. Terveystalo tuottaa Pyhtäällä ulkoistetut sosiaali- ja terveyspalvelut.

Pyhtään kunnanhallitus käsitteli Kymsoten esitystä ja päätti ehdottaa valtuustolle, että Pyhtää voi maksaa yhden sosiaalityöntekijän palkan eli lisätä kunnan maksuosuutta Kymsotelle 60 000 euroa.

Tavoitteena palveluiden yhdenvertaisuus

Kymsote perustelee sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämistarvetta pyhtääläisten asiakkaiden palveluiden tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamisella.

Pyhtäällä kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu vuoden 2024 loppuun asti. Palvelujen tuottajana on nykyisin Terveystalo. Palvelutuotantoa seurataan neuvotteluissa, joissa mukana ovat kunta, Kymsote ja Terveystalo.

Kymsoten mukaan Terveystalon kanssa on ollut vaikeuksia viranomaiselle määrätyissä tehtävissä.

– Haasteita on ilmennyt etenkin sosiaalihuollon palvelujen järjestämisessä, muun muassa palvelutarpeen arviointiin ja päätöksentekoon liittyvissä kokonaisuuksissa, koska ne edellyttävät viranomaisen päätöksentekoa, kertoo Kymsoten sosiaalityön palvelujohtaja Anu Salonen.

Selkeämpi tehtävänjako

Neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi on käyty viime vuoden aikana. Salonen kertoo, että neuvottelujen tavoitteena oli saada sosiaalityön palvelut Pyhtäälläkin lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimalle tasolle.

Ennen Kymsotea tehdyssä sopimuksessa ei ollut määritelty riittävän selkeästi palveluntuottajan ja viranomaisen välistä tehtävänjakoa.

– Perustuslain mukaan julkisen vallan käyttö kuuluu viranomaisille tehtävissä, joissa puututaan yksilön perusoikeuksiin, vapauteen tai koskemattomuuden kannalta merkittäviin ratkaisuihin, Salonen sanoo.

Perustuslain mukaan yksityinen palveluntuottaja ei voi hoitaa viranomaistehtäviä.

– Yksityisen toimijan osalta toimivalta rajoittuu tarkasti määriteltäviin viranomaisen toimintaa avustaviin tehtäviin.

Sopimus kolmen työntekijän palkasta

Salosen mukaan esitetty viiden sosiaalityöntekijän lisätarve perustuu työmäärään ja siihen, että osaa tehtävistä ei voi hoitaa ostopalveluina.

– Pyhtäällä muun muassa koti-, asumis- ja hoivapalveluissa hoidetaan noin 300 asiakkaan asioita viranomaistyönä ilman, että siihen on saatu henkilöstöresursseja.

Neuvottelujen tuloksena Pyhtää, Terveystalo ja Kymsote ovat sopineet vastaavansa kukin yhden sosiaalityöntekijän palkasta.

Kunnanhallitus haluaa maksettavan työn koskevan pelkästään Pyhtäätä

Kunnanhallituksessa Raul Lehto (ps.) teki vastaehdotuksen, ettei Pyhtään kunta osallistuisi sosiaalityöntekijöiden palkkakuluihin lainkaan. Ehdotusta ei kannatettu.

Mervi Liimataisen (kok.) ehdotuksesta päätösesitykseen lisättiin maksuosuuden korotuksen lisäksi edellytys siitä, että sosiaalityöntekijän työ kohdennetaan täysimääräisesti Pyhtäällä tehtävään työhön. Lehto jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Uusimmat uutiset