Haminan seurakunnan leirikeskukselle uusi omistaja — Markkula myydään 181 000 eurolla

Keskuksen ostanut Valeriana Radix Oy aikoo tarjouksensa mukaan järjestää Markkulassa leiri- ja kurssitoimintaa sekä pitopalvelua paikallisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen.

Antti-jussi Larvio

Markkulan leirikeskus myydään seurakunnalle tarpeettomana. Korkein saatu tarjous siitä oli 181 000 euroa.
Markkulan leirikeskus myydään seurakunnalle tarpeettomana. Korkein saatu tarjous siitä oli 181 000 euroa.

Haminan seurakunnan Merkjärven rannalla Haminassa sijaitseva leirikeskus aiotaan myydä 181 000 eurolla. Leirikeskuksesta tehtiin määräaikaan mennessä kaikkiaan kuusi tarjousta. Kaksi korkeinta tarjousta olivat yhtä suuria eli 175 000 euroa. Tarjouskilpailun päätyttyä seurakunta pyysi kahden korkeimman tarjouksen tekijää vahvistamaan tarjouksensa, jolloin Valeriana Radix Oy:ltä tuli 181 000 euroon korotettu tarjous ja toinen tarjoaja vetäytyi tarjouskilpailusta.

Valeriana Radix Oy aikoo tarjouksensa mukaan järjestää Markkulassa leiri- ja kurssitoimintaa sekä pitopalvelua paikallisia tuotteita ja palveluja hyödyntäen.

Alin Markkulasta tehty tarjous oli 20 000 euroa.

Haminan seurakunnalla on kolme leirikeskusta, joten seurakunta on päättänyt luopua Markkulasta. Leirikeskuksessa ei ole ollut säännöllistä seurakunnan leiritoimintaa vuoden 2014 jälkeen. Leirit pystytään järjestämään kahdessa jäljelle jäävässä eli Vehkarinteen ja Lypsyniemen leirikeskuksissa.

Yhteispinta-ala yli 3 hehtaaria

Markkulan leirikeskus on rakennettu vuonna 1986 ja siihen kuuluu 715 neliön suuruisen päärakennuksen lisäksi myös muun muassa 79 neliön saunarakennus, pieni rantasauna ja kaksi majoitusaittaa. Kokonaisuus muodostuu viidestä erillisestä tilasta, joiden yhteispinta-ala on 3,1 hehtaaria.

Alue on kaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta.

Seurakunta arvioitti kiinteistön ennen myyntiprosessin käynnistämistä, jolloin sen hinnaksi arvioitiin 160 000 euroa. Hinta-arvion tarkkuus oli 20 prosenttia suuntaan tai toiseen.

Kirkkohallituksen vahvistettava

Markkulan myynti on esillä seurakunnan kirkkoneuvostossa keskiviikkona. Sen jälkeen myyntipäätös etenee kirkkovaltuustoon. Viimekädessä seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti vaatii vielä kirkkohallituksen vahvistuksen.

Haminan seurakunta kauppasi Markkulaa julkisesti edellisen kerran vuonna 2014. Tuolloin siitä pyydettiin 470 000 euroa.