Kouvola hakee mukaan liikenne- ja viestintäministeriön junakokeiluun — tavoitteena parantaa Kouvolan ja Kotkan yhteyttä

Ministeriö toteuttaa kokeilun vuosina 2020—2022.

Jussi Lopperi

Tämänhetkiset junavuorot Kouvolan ja Kotkan välillä pidentävät työ- ja opiskelupäivään käytettyä aikaa verrattuna siihen, jos väliä kulkee omalla autolla. Arkistokuva syksyltä 2016.

Kouvolan kaupunki pyrkii mukaan liikenne- ja viestintäministeriön kokeiluun, jolla on tarkoitus parantaa junavuorojen aikatauluja. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina.

Kouvola on jo ollut yhteydessä Kotkan kaupunkiin ja Kymenlaakson liittoon alueellisen liikenteen pilotointihakemuksen laatimiseksi. Valmisteluun on otettu mukaan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Hakemuksen on alustavasti tarkoitus keskittyä Kouvolan ja Kotkan välisen taajamajunaliikenteen kehittämiseen. Nykyisillä junavuoroilla ei esimerkiksi ehdi töihin Kymenlaakson keskussairaalan aamuvuoroon.

Ministeriön on tarkoitus toteuttaa hanke vuosina 2020—2022 ja valita mukaan 1—3 aluetta, joiden kanssa tehdään yhdessä junien aikataulusuunnitelmat. Tämän jälkeen liikennöinnistä pyydettäisiin tarjousta VR:ltä.