Kymsoten hallintopäällikkö: Neuvotteluesitys annettu, YT:t alkavat viikon kuluttua — Lopputulemaan 8. heinäkuuta

Neuvottelut koskevat 6 639 työntekijää, heistä 5 279 on vakituisia.

Tiina Mansikka

Kymsoten hallintopäällikkö: Neuvotteluesitys annettu, YT:t alkavat viikon kuluttua — Lopputulemaan 8. heinäkuuta

Kymsoten yt:t alkavat ensi viikon maanantaina. Hallintojohtaja Ari Nevalainen kertoo, että työantaja on antanut neuvotteluesityksen tänään maanantaina ja varsinaiset yt-neuvottelut alkavat 27.5.

— Lain mukaan siitä edetään kuusi viikkoa neuvotellen, siten, että viimeiset neuvottelut käytäisiin 8. heinäkuuta, Nevalainen kertoo.

Nevalainen toteaa, että ensi viikolla selviää, mikä on työnantajan esitys neuvottelujen määrästä.

— Tavoite on löytää yhteisymmärys toimenpiteistä neuvotteluissa kuuden viikon aikana. Lisäneuvottelujen järjestäminen on yt-lain mukaan mahdollista.

Koko organisaatio käydään lävitse

Viimeisen päätöksen tekee Kymsoten hallitus, jossa istuu jäsenkuntien poliittisen mandaatin omaavat jäsenet.

Neuvottelujen piirissä on 6 639 työntekijää. Heistä vakituisessa työsuhteessa on 5 279 henkeä.

Neuvotteluissa on määrä käydä läpi koko organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimintatavat sekä henkilöstön määrä suhteessa tähän kokonaisuuteen. Henkilöstön eläköitymiset sekä työsuhteiden määräaikaisuus huomioidaan.

Yhteisymmärrys on tavoite

Kymsote etsii 25 miljoonan euron säästöjä. Toimitusjohtaja Annikki Niiranen on todennut, että säästöt tarvitaan jotta toimintaedellytykset voidaan turvata.

Kymsoten jäsenkunnat ovat asettaneet aiemmin kuntayhtymän tavoitteiksi 4,6 miljoonan euron tehostamis- ja tasapainottamistavoitteet.

Mitään henkilöstöryhmää ei ole rajattu neuvottelujen ulkopuolelle.

— Neuvottelujen alussa ei voida sanoa mitään ennusteita tuloksista. Yhteisymmärrykseen tähtäävän tavoitteiden ja tuloksen löytämistä etsitään yhteistyössä, se on lain hengen mukaista, Ari Nevalainen toteaa.