Tilaajalle

Päättäjät pitävät Kymsoten hoitajien kiirettä, väsymystä ja ahdistuneisuutta erittäin huolestuttavana – Työpaikan vaihtamista harkinneiden suuri määrä kertoo pahoinvoinnista: "Ketkä meitä hoitavat tulevaisuudessa?"

Yhtymävaltuutettujen mielestä Kymsotessa tulisi selvittää, miksi niin moni harkitsee työpaikan vaihtamista. Yhtenä ratkaisuna paineistettuun tilanteeseen ehdotetaan vakituisen henkilöstön mitoittamista suuremmaksi, vaikka tämä tarkoittaisi kuntien suurempaa taloudellista osallistumista.

Jaana Kautto

Kymsoten hoitajien työssäjaksaminen huolestuttaa yhtymävaltuutettuja. Kiire, väsymys ja hoitotyö eivät ole hyvä yhdistelmä.
Kymsoten hoitajien työssäjaksaminen huolestuttaa yhtymävaltuutettuja. Kiire, väsymys ja hoitotyö eivät ole hyvä yhdistelmä.

Kymen Sanomat uutisoi aiemmin helmikuussa Kymsoten hoitajien työssäjaksamisesta ja siitä, että lähes neljä viidestä oli harkinnut alan tai työpaikan vaihtamista. Vajaat 400 Kymsotessa hoitotyötä tekevää vastasi kyselyyn ja kertoi kokemastaan kiireestä ja riittämättömyyden tunteista.

Luetuimmat