Savilahdenvuoren louhintalupien käsittely keskeytyi — Aiesopimus alueesta loppui ennen kuin luvat olisivat olleet lainvoimaisia

Myös kilpailuvirastolle tehty ilmoitus kilpailutuksen laiminlyönnistä vaikutti lupaprosessin keskeyttämiseen.

Savilahdenvuoren louhintalupien käsittely keskeytyi — Aiesopimus alueesta loppui ennen kuin luvat olisivat olleet lainvoimaisia

Savilahdenvuoren louhintaa liittyvien lupien käsittely on keskeytetty Haminassa. Haminan ympäristöpäällikkö Tapio Glumoffin mukaan hän keskeytti Rudus Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemusten käsittelyn viime vuoden lopulla, koska hän tulkitsi, ettei alueen hallintaoikeus ollut kiistaton ja käsittelyaika loppui kesken.

— Kuulin, että kilpailuvirastoon oli kirjelmöity siitä, ettei hanketta ollut kilpailutettu. Kilpailuvirasto on tiettävästi pyytänyt siitä kaupungilta selvityksen. Tämä aiheutti epävarmuustekijän, Glumoff sanoo.

Lainvoimaista päätöstä ei olisi mitenkään ehditty saada viime vuoden puolella. — Tapio Glumoff

Hänen mukaansa kilpailutusta ei tosin edellytetty Savilahdenvuoren louhinnan kaltaisissa hankkeissa vielä vuonna 2016, jolloin yhtiön ja kaupungin välinen aiesopimus alueesta tehtiin. Glumoffin mukaan kilpailuvirastoon tehty yhteydenotto ja myös aiesopimuksen päättyminen vuodenvaihteessa kuitenkin kuitenkin ratkaisivat sen, että lupakäsittely vihellettiin poikki.

—  Aiesopimuksessa oli maininta, että Rudus hankkii lainvoimaiset luvat vuoden 2018 loppuun mennessä. Sehän olisi ollut mahdotonta, kun lupahakemuskin jätettiin vasta viime vuoden lokakuussa, jonka jälkeen siitä kuulutettiin. Lainvoimaista päätöstä ei olisi mitenkään ehditty saada viime vuoden puolella. Kun aiesopimus ei enää olisi ollut voimassa, niin lupaviranomaisena tulkitsimme, ettei hallintaoikeuttakaan alueeseen enää ole.

Uusi neuvottelu ja sopimus

Haminan kehitysjohtaja Matti Filpun mukaan aikataulun pettäminen oli suurin syy lupaprosessin keskeyttämiseen.

— Tilanne on se, että louhintaan liittyvä esisopimus meni vanhaksi viime vuoden lopussa. Kaikkia niitä kuvioita, joita siihen olisi tarvittu, ei saatu valmiiksi. Jos lupa olisi nyt myönnetty joulukuussa ja esisopimus ei olisi ollut voimassa enää tammikuussa, niin tilanne olisi ollut vaikea, Filppu toteaa.

Ruduksen kanssa on nyt aloitettu uudet valmistelut sopimuksen tekemiseksi.

— Teetämme uuden arvion kallioaineksen arvosta. Vanha arvio oli vuodelta 2014, joten se on syytä päivittää. Sen jälkeen aloitetaan neuvottelut, Filppu sanoo.

Umpeutuneessa aiesopimuksessa oli sovittu, että Rudus maksaa kaupungille 25 senttiä kiviainestonnilta.

Filpun mukaan ensisijainen neuvottelukumppani on edelleen Rudus, eikä mahdollisesta kilpailutuksesta ei ole tehty päätöksiä.

— Tottakai, kun Rudus on siinä jo tehnyt aika paljon toimenpiteitä, niin heidän kanssaan varmaankin ensin neuvotellaan. Kilpailutusta ei tarvita, kun siitä on ulkopuolisen arvioitsijan arvio olemassa ja meillä on toimija, jonka kanssa on asiaa hierottu jo pitkään. Jos ei yhteisymmärrystä synny, toisessa vaakakupissa voi olla sitten myös se kilpailutus.

Alue tarvitaan

Filppu sanoo kaupungille olevan tärkeää, että louhinta Savilahdenvuorella pääsee alkamaan mahdollisimman pian, sillä Hillonlahden pohjoispuolelta tarvitaan aluetta sataman laajenemiseen.

Ruduksen tarkoitus on louhia Savilahdenvuoresta kaikkiaan 1,54 miljoonaa kuutiota kiviainesta 10 vuoden aikana.

Hanke on herättänyt lähialueen asukkaissa vastustusta. Louhinnan pelätään aiheuttavan muun muassa melu- pöly- ja tärinähaittaa. Lupahakemuksista jätettiin viime vuoden loppupuolella 12 muistutusta tai mielipidettä.

Luetuimmat