Kymenlaakson koronavirustilanne leviämisvaiheessa – Uudet rajoitukset ja suositukset astuvat voimaan keskiviikkona, tarkempaa tietoa niistä kerrotaan tiistaina

Tällä hetkellä kolmannes tartunnoista jää selvittämättä. Vanhemman väestön osuus tartuntatapauksissa on kasvanut. Jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja, toteaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Raimo Eerola

Kymenlaakso on siirtynyt koronatartunnoissa leviämisvaiheeseen.
Kymenlaakso on siirtynyt koronatartunnoissa leviämisvaiheeseen.

Kymenlaakson koronakoordinaatioryhmä on tänään Kymsoten esityksestä todennut, että Kymenlaakso on leviämisvaiheessa. Kymenlaaksossa viimeisen kahden viikon ajalta koronatartuntojen ilmaantuvuus on 52 tartuntaa 100 000 asukasta kohti.

Positiivisten tartuntojen osuus kaikista tutkituista näytteistä on 2,9 prosenttia, joka viimeisen viikon aikana on noussut, ollen 3,1 prosenttia.

Kolmannes tartunnoista jää selvittämättä

Tällä hetkellä kolmannes tartunnoista jää selvittämättä, eli tartuntoja on saatu normaalissa elämässä ilman tarkan tartuntatilanteen selviämistä. Kuitenkin edelleen merkittävä osa, eli puolet uusista tapauksista, on viime aikoina ollut henkilöillä, jotka ovat olleet jo karanteenissa altistumisen takia.

Vanhemman väestön osuus tapauksissa on lisääntynyt. Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden määrä on pysynyt vähäisenä, mutta tartuntojen lisääntyminen ikääntyneiden joukossa nostaa riskiä, että sairaalahoido tarve tulee kasvamaan.

Rajoitustoimenpiteistä kerrotaan tiistaina

Kymsote, Kymenlaakson kunnat ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat parhaillaan rajoitustoimenpiteitä epidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Rajoitustoimenpiteitä ja uusia suosituksia valmistellaan koskemaan tapahtumia ja yleisiä kokoontumisia, julkisten tilojen käyttöä, opetuksen järjestämistä ja ryhmäharrastustoimintaa. Tarkemmat tiedot rajoituksista ja uusista suosituksista julkaistaan tiistaina 1. joulukuuta, ja ne ovat tulossa voimaan kolmen viikon ajaksi 2. joulukuuta alkaen.

– Kymenlaakson tilanne on vakava. Tulemme antamaan huomenna merkittäviä rajoituksia, joilla pyritään vähentämään monilta osin ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja. Samalla haluamme korostaa, että näiden lisäksi jokaisen tulee omassa arjessaan vähentää kaikkea ei-välttämätöntä liikkumista ja fyysisiä sosiaalisia kontakteja, muistuttaa Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Mäntymaa suosittelee erilaisiin tilaisuuksiin ennen keskiviikkoa osallistuvia ja niitä järjestäviä tarkistamaan jo nyt, sopiiko tapahtuma leviämisvaiheen ohjeisiin.

– STM:n ohjeet kannattaa omaksua jo nyt. Tilanne Kymenlaaksossa on vakava ja tartuntoja tulee ympäri maakuntaa, Mäntymaa sanoo.

Tiukat rajoitukset harrastustoimintaan

Keskiviikon rajoitukset tehdään STM:n ohjeistuksen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi torstaina ohjeet leviämisvaiheessa ja sen uhassa oleville alueille

1. Ohjeet ja suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

Ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai viime sijassa kieltämään tilaisuuksien järjestämisen.

Korkean tartuntariskin julkisten tilojen käyttö

Ministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Näillä tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja syntyy merkittävästi tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja: kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

2. Suositukset väestölle, toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Ministeriö painottaa väestölle, että THL(2):n ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on ehdottomasti syytä noudattaa.

Ministeriö suosittaa väestölle ja tilaisuuksien järjestäjille, että yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta.

Ryhmäharrastustoiminta

Ministeriö suosittaa, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja toteutetaan etänä. Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa, kunhan lähikontakteilta vältytään.

Korkean tartuntariskin julkiset tilat

Ministeriö suosittaa toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on hankala välttää.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja; uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevia pukuhuonetiloja; huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja; sisäleikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja; kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja pois lukien liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat ja kulku niihin.

Ministeriö suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen

Ministeriö suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille, että ne omassa toiminnassaan ryhtyvät tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL(2):n ohjeistusta.

Ministeriö suosittelee väestöä pidättymään lähikontakteista tai sen riskistä korkean sairastumisriskin ryhmille tarkoitetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Opetuksen järjestäminen

Ministeriö suosittelee julkisille ja yksityisille opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Etätyösuositus aina, kun se on hetkellisestikin mahdollista

Työnantajia ja työntekijöitä suositellaan noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Lisätty Marja-Liisa Mäntymaan kommentti klo 14.20. Lisätty STM:n ohjeet klo 14.32.

Luetuimmat