Kymenlaakson maakuntakaavaa esitellään Kotkassa ja Virolahdella

Vuodesta 2016 saakka valmistellun kaavan tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso.

Raimo Eerola

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotusta esitellään muun muassa Kotkan pääkirjastossa järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Kymenlaakson maakuntakaavaehdotusta esitellään muun muassa Kotkan pääkirjastossa järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville. Ehdotukseen voi tutustua maaliskuun 27. päivään saakka.

Kymenlaakson liiton suunnittelujohtaja Frank Heringin mukaan maakuntakaavaa on valmisteltu vuodesta 2016 lähtien.

– Siinä linjataan maakunnan maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040 asti, kertoo Hering.

Kaavavalmistelun aikana julkiseen keskusteluun ovat nousseet etenkin liikennekysymykset.

– Kaavassa on käsitelty kuitenkin myös lukuisia muita ajankohtaisia ja Kymenlaakson vetovoiman kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia, sanoo Hering.

Nyt nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Heringin mukaan tavoitteena on, että maakuntakaava on maakuntavaltuuston käsiteltävänä kesällä 2020.

Tutustua voi internetissä, ilmoitustauluilla ja tilaisuuksissa

Maakuntakaavaehdotukseen voi tutustua internetissä sekä Kymenlaakson liiton ja kuntien ilmoitustauluilla. Kaavaehdotusta esitellään myös yleisötilaisuuksissa.

Virolahdella esittelytilaisuus on tiistaina 10. maaliskuuta. Tilaisuus järjestetään kunnankirjastossa osoitteessa Rantatie 9 kello 17.00–18.30.

Kotkassa kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 11. maaliskuuta. Tilaisuus on pääkirjastossa kello 17–18.30.

Monenlaisia intressejä sovitetaan yhteen

Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen maakunnalliset alueidenkäytön intressit – niin elinkeinoelämän, asukkaiden kuin myös rakennetun- ja luonnonympäristön näkökulmasta. Teemoja ovat Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, liikenteen ratkaisut, luonnonperintö, luonnonvarat, virkistys, kulttuuriperintö ja tekninen huolto.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 laaditaan niin sanottuna kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan alueen (pois lukien Iitti) ja kaikki eri maankäyttömuodot. Kun uusi maakuntakaava saa lainvoiman, se korvaa kaikki nyt voimassa olevat Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat.