Miehikkälä ei halua riitauttaa, vaan neuvotella Kymsoten perussopimuksesta

Virolahti yhtyy Kotkan aloitteesta oikeudella tehtyyn hakemukseen Kymsoten hallintoriita-asiassa.

katja Juurikko

Kymsoten perussopimus hiertää etelän kuntia.
Kymsoten perussopimus hiertää etelän kuntia.

Virolahden kunnanhallitus on Kotkan kanssa samaa mieltä siitä, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden on ratkaistava hallintoriita Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän eli Kymsoten yhtymävaltuuston äänivallan perusteista. Miehikkälän kunnanhallitus puolestaan päätti maanantaina, ettei kunta osallistu hakemukseen, vaan sen mielestä asia on kyettävä ratkaisemaa neuvotteluteitse.

Kiistaa on Kymsoten perussopimuksessa määritellystä kuntien äänijaon perusteista. Kouvolalla on sopimuksen mukaan yli puolet yhtymävaltuuston äänivallasta. Kotkan kaupunginhallitus laittoi hakemuksen oikeuteen vireille, sillä Kouvolan kaupungin vastaus äänivaltakysymykseen ei tyydyttänyt sitä. Kouvola toteaa vastauksessaan, että perussopimusta voidaan päivittää, mikäli siihen syntyy yhteisesti todettua tarvetta. Vastauksen mukaan nyt ei kuitenkaan ole päivittämisen aika.

Etelä-Kymenlaakson kunnat olisivat valmiita neuvottelemaan perussopimuksen muuttamisesta, Kouvola ei. Tästä syystä kunnat ovat Miehikkälää lukuunottamatta hakemassa ratkaisua asiaan hallinto-oikeudesta.

Kuntien mielestä perussopimusta ei voida tulkita siten, että millään yksittäisellä kunnalla olisi määräämisvalta päätöksenteossa yhtymävaltuustossa. Perussopimus on hakemuksen mukaan perustuslain vastainen, koska yksittäisellä kunnalla on yli puolet äänimäärästä eikä jäsenkuntien asukkaiden itsehallinto siten toteudu.

Luetuimmat