Kasvattamojen lisäluvat vastatuulessa — Kasvattamon siirtyminen ulommas merelle saa kuitenkin tukea

Haminan lupavaliokunta puoltaa Virolahden kalankasvattamojen nykylupien jatkamista, mutta suhtautuu varauksella tuotantomäärien lisäämiseen.

Kolmen virolahtelaisen kalankasvattamoyrityksen suunnitelmat nostaa nykyisten kasvattamojensa tuotantomääriä ei saa Haminan lupavaliokunnalta varauksetonta tukea. Valiokunta puoltaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamissaan lausunnoissa kasvattamojen nykylupien jatkamista, mutta suhtautuu varauksella suunniteltuun kalankasvatusmäärien nostoon.

Tuotantomäärien nostoa ovat hakeneet Nakarin Kalanviljelylaitos Ky, Tuuholman Lohi Ky ja Kellosalmen Lohi Oy.

Lisäksi Nakarin Kalanviljelylaitos suunnittelee uutta verkkokasvattamoa Puuluodon edustalle Kavonselälle Virolahdelle. Kasvattamo korvaisi yhtiön nykyisen laitoksen Hailiniemessä. Valiokunnan lausunnon mukaan kasvattamon sijoittaminen ulommas Virolahdelta Puuluodon edustan vesialueelle olisi kalankasvattamojen sijaintiohjeiden mukaista. Kavonselälle tuleva laitos sijaitsisi nykyistä kauempana rannikosta sekä avoimemmalla ja syvemmällä merialueella.

Isot lisäykset toiveena

Nakarin Kalanviljelylaitos haluaisi nostaa tuotantoa kahdella nykyisellä eli Niemenpään ja Katajaluodon kasvattamoilla 40 000 kilosta 55 000 kiloon vuodessa. Tuuholman Lohi puolestaan on hakenut nykyiselle Tuuholman verkkokasvattamolle lupaa lisätä tuotantoa 50 000 kilosta 80 000 kiloon vuodessa.

Mittava lisäyshakemus on sisässä myös Kellosalmen Lohella. Yhtiö haluaa lisätä tuotantoaan Kellosaaren ja Tuuholmin välisellä alueella sijaitsevalla kasvattamolla Tuuholman Lohen tavoin 50 000 kilosta 80 000 kiloon vuodessa.

Yhtiöt ovat myös hakeneet lupaa säilyttää kaloja verkkoaltaissa talven yli, johon valiokunnalla ei ole huomautettavaa.

Seuranta tärkeää

Virolahden kunnanhallitus on lausunnoissaan puoltanut yhtiöiden lupahakemuksia. Lausunnoissa on korostettu paikallisen kalantuotannon tärkeyttä ja kasvatuksen haittojen olevan pieniä suhteessa hyötyihin.

Lupavaliokunta painottaa lausunnoissaan kalankasvatuslaitosten ympäristövaikutusten jatkuvan seurannan tärkeyttä ja valvontaviranomaisen valmiutta puuttua tarvittaessa ympäristön pilaantumista aiheuttavaan toimintaan. Kuormitus ei myöskään saa lisääntyä nykyisestä. Lausunnoissa todetaan myös, että kasvattamojen perkausjätteiden ja kuolleiden kalojen käsittelylle tulee esittää vaihtoehtoinen tapa tilanteisiin, joissa Haminan Energia Oy:n biokaasulaitos ei voi vastaanottaa kala- ja perkausjätettä.

Luetuimmat