Kymen Sanomien haminalaislukija hämmästelee: Kotihoidon enimmäistuntitaksa nousi 46,90 eurosta 73,96 euroon

Marleena Liikkanen

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.

Kotihoidon enimmäistuntitaksan korotus hämmästyttää Kymen Sanomien haminalaista lukijaa. Lukija kertoo, että Haminassa enimmäistuntitaksa oli viime vuonna 46,90 euroa. Nyt Kymsoten aikakaudella kyseinen taksa on 73,96 euroa. Korotusta on siis tullut peräti 57,7 prosenttia.

Palvelupäällikkö Pia Ruuskanen Kymsotesta, onko enimmäistuntitaksaan tosiaan tullut noin valtaisa korotus?

— Kyllä on. Tässä puhutaan enimmäishinnasta tai tuottajahinnasta. Hamina ja Kotka ovat käyttäneet tuota samaa hintaa. Sitä ei ollut tarkistettu kahteen vuoteen, ja se oli selvästi liian alhainen. Eli ne ihmiset, joilla tuottajahinta on käytössä, ovat hyötyneet useamman vuoden. Nyt, kun tuottajahinta laskettiin vuoden 2019 malliin, saatiin tuo 73,96 euroa tunnilta.

Koskettaako tämä korotus monia kotihoidon asiakkaita?

— Ei. Puhutaan oikeastaan aika pienestä ryhmästä. Tuottajahintahan otetaan käyttöön silloin, kun tulojen perusteella laskettava asiakasmaksu olisi vielä korkeampi. Siis etteivät asiakkaat joudu maksamaan vielä tätä enempää.

— Ja useimmiten näissä tilanteissa asiakkaan kanssa keskustellaan myös siitä vaihtoehdosta, että hän ostaisikin palvelun joltakin yksityiseltä palveluntuottajalta. Heidän palvelunsa saattaa kotitalousvähennyksen jälkeen tulla edullisemmaksi.

Tuliko joihinkin muihin maksuihin yhtä suuria prosentuaalisia korotuksia?

— Ei tullut. Asiakkailta perittävistä maksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Ja tosiaan tämä tuottajahintakin on sellainen, jonka yli ei saa keneltäkään ottaa.