Kotkansaarelle suunniteltu hartsitehdas odottaa vielä investointipäätöstä — Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 25. syyskuuta

Dongwhan mukaan oma hartsitehdas toisi joustavuutta ja turvaisi työpaikkoja. Riskit painottuvat raaka-aineina käytettäviin kemikaaleihin.

Pekka Kimpanpää

Dongwha toimii samalla tehdasalueella Kotkamillsin kanssa.
Dongwha toimii samalla tehdasalueella Kotkamillsin kanssa.

Kotkansaaren tehdasalueelle suunnitellun hartsitehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus on paraikaa nähtävillä. Dongwha Finland Oy aikoo rakentaa hartsitehtaan yhtiön nykyisen impregnointitehtaan yhteyteen. Dongwha Finland osti impregnointitehtaan Kotkamillsilta vuonna 2017.

Impregnointitehtaassa jalostetaan paperia runkopaperiksi ja pinnoituskalvoksi kyllästämällä paperi hartsilla. Runkopapereita käytetään laminaattien valmistuksessa ja kalvotuotteita vanerilevyjen pinnoituksessa.

Hartsitehtaan arvioitu tuotantomäärä on noin 32 000 tonnia hartseja vuodessa. Investoinnin tavoitteena on vahvistaa Dongwhan asemaa impregnoitujen tuotteiden valmistajana.

Kotkan tehtaalla nykyään käytettävät hartsit valmistetaan pääosin muualla Suomessa. Yhtiön mukaan hartsit on merkittävästi joustavampaa valmistaa itse. Lisäksi oma hartsitehdas voi hyödyntää eteläkorealaisen emoyhtiön, Dongwha Enterprise Co:n, erityisosaamista nykyistä ekologisempien hartsien valmistuksessa.

Suunniteltu käyttöönotto vuonna 2021

Hartsitehtaasta ei ole vielä tehty investointipäätöstä. Hankevastaava Juha Rantasen mukaan hanke etenee muuten suunnitellusti.

— Ympäristövaikutusten arviointimenettely on menossa ja yleisötilaisuus on tulossa 25. syyskuuta. Ympäristölupaa haemme syys-lokakuussa. Se on oma prosessinsa, samoin kuin muut tarvittavat luvat.

Rantasen mukaan kyse on ”muutaman miljoonan euron” investoinnista. Mikäli investointipäätös tehdään ja lupaprosessit saadaan maaliin, hartsitehtaan käyttöönotto olisi vuonna 2021. Hartsitehtaan tilantarve ei ole järin suuri.

— Olemassa olevaan impregnointitehtaaseen nähden kyse on huomattavasti pienemmästä uudisrakennuksesta, Rantanen sanoo.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkoi viime vuoden lopussa. YVA-menettelyssä on keskitytty erityisesti kemikaaleihin liittyviin riskeihin ja ilmaan johdettaviin päästöihin, sillä hartsitehtaassa käytetään raaka-aineena vaarallisia kemikaaleja.

NETTI - Kotka - Dongwha Finland Oy-01.jpg

YVA-menettely päätökseen loppuvuodesta

Esimerkiksi Kotkan ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoivat, että häiriötilanteissa hartsitehtaan ilmapäästöt tulee mallintaa ja myös mahdollinen hajuhaitta on huomioitava.

Aluehallintovirasto näki ilmapäästöjen mallinnuksen tarpeellisena myös normaalissa tuotantotilanteessa. Väyläviraston mielestä kemikaalikuljetusten vaikutusten tarkastelualueeseen tulisi lisätä myös Hyväntuulentie.

Lisäksi yksi asukas esitti Hovinsaaren huomioimista arvioinnissa ja toi esille huolen kemikaalien vaaroihin liittyen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus esitti lausunnossaan joitakin painotuksia ja lisäyksiä.

YVA-menettely saataneen päätökseen marraskuussa. Rantasen mukaan hankkeen aikana ei ole tullut ilmi mitään yllättävää.

— Dongwhalla on samanlaisia laitoksia muualla maailmassa. Sinänsä tämä on meille tuttu prosessi. Mitään uutta ja ihmeellistä emme ole tekemässä.

Hartsitehdas työllistäisi rakentamisen aikana muutamia kymmeniä työntekijöitä. Valmistuttuaan hartsitehdas takaisi työn nykyisille työntekijöille ja mahdollisesti lisää työntekijätarvetta muutamalla henkilöllä. Impregnointitehdas työllistää nyt noin 60 työntekijää.

Hartsitehtaan YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus ke 25.9. klo 17.30 Merikeskus Vellamon Ahti-tilassa.

YVA-selostus nähtävillä Kotkan kaupungintalon kirjaamossa, kaupunginkirjastossa, ELY-keskuksessa ja verkossa www.ymparisto.fi/dongwhahartsitehdaskotkaYVA

YVA-selostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 25.10. mennessä. Sähköpostitse: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.